blog-background.png

E360 – en mätare designad för IoT

Landis+Gyr
Landis+Gyr - 2017-dec-08 11:22:18

Marknaden och tekniken utvecklas kontinuerligt, men även kommunikationens roll i smarta mätsystem förändras. Kommunikation handlar inte längre enbart om att förmedla data mellan mätare och system. I dag är kraven på anslutbarhet mycket större och smarta elnät har börjat utvecklas till fullvärdiga kommunikationsnät. I stället för bara mätinsamling måste kommunikationsnätet uppfylla de krav som ställs av IoT (Internet of Things), där ett stort antal sammankopplade system och enheter behöver kommunicera med varandra. Detta höjer kraven på standardisering, tillgänglighet och flexibilitet, för att inte tala om IT-säkerhet och sekretess.e360_iot_thumb.jpg

Anslutbarhet börjar med interoperabilitet

E360 bygger på IDIS-specifikationer (Interoperable Device Interface Specification) enligt standarden DLMS/COSEM. IDIS fastställer användningsfall för att garantera att mätare från olika tillverkare fungerar tillsammans. För elnätsföretag innebär detta framtidssäkra AMI-investeringar som är öppna för nya tekniska framsteg. IDIS gör det möjligt att använda produkter från flera leverantörer och minimerar integrationskostnaderna genom att förkorta integrationsprocessen. E360 inkluderar även de senaste nödvändiga säkerhetsfunktionerna för en IoT-miljö.

Intelligent kommunikationskoncept

Kommunikationskonceptet i E360 kombinerar kostnadseffektiviteten hos integrerad kommunikationsteknik med den modulära teknikens flexibilitet. E360 kommer inledningsvis att ha stöd för LTE/NB-IoT och M1 (P2P mätare) och senare även RF och PLC. Mätarna kan levereras med integrerad NB-IoT/M1, RF- eller PLC-teknik och i RF och PLC mätare finns det en ledig plats för en Gateway- modul beroende på vad som är optimalt för installationsplanen.

E360:s Gateway-koncept innebär att vilken mätare som helst kan fungera som gateway bara genom att utrustas med en gatewaymodul. Gateway-mätaren samlar och skickar vidare data från andra mätare till centralsystemet. I praktiken innebär detta att man inte längre behöver RF-repeatrar eller PLC-datakoncentratorer installerade i nätstationen. Konceptet möjliggör en ny nivå av flexibilitet i kommunikationsnätet eftersom mätarens roll kan ändras bara genom att lägga till eller byta ut en modul ute i fält utan att mätaren ens behöver stängas av.

E360 matchar topografin i elnätsföretagens olika geografiska förutsättningar: det är möjligt att använda flera olika tekniker i samma nät och samma system, vilket underlättar planering och möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt bygga ett så stabilt system som möjligt. Detta ger förutom bättre kommunikationskvalitet även effektivare drift, och därmed lägre kostnader över hela livscykeln.

e360.jpg

Framtidssäker mätare

Kommunikationsteknikens snabba utveckling ställer elnätsföretag inför utmaningen att hitta en lösning som flexibelt kan anpassa sig till förändringar men ändå fungera effektivt.

Det modulära tänkandet omfattar även mätarens firmware som lämnar utrymme för framtida kommunikationsteknologier som vi ännu inte känner till och som möjliggör enkel implementering av nya funktionaliteter. Elnätsföretagen behöver inte längre välja och förbinda sig till något enskilt kommunikationsmedium och en permanent uppsättning funktioner utan kan anpassa lösningen efter framtida krav.

Det standardiserade gränssnittet underlättar även integration av nya applikationer i framtiden, till exempel möjliggör mätarens kundgränssnitt användning av hemautomation. E360 har även intelligent firmware som är designad med hänsyn till framtida uppgraderingar. För elnätsföretag som överväger en investering i smarta mätare erbjuder E360 en lösning som håller dörrarna öppna för framtidens teknik.

Senaste artiklar

Populära artiklar