blog-background.png

E360 – Vår nya Smarta elmätare för framtiden

Landis+Gyr
Landis+Gyr - 2016-nov-17 16:53:04

overview_e360.jpg

Ökad småskalig förnybar energiproduktion, ellagring, IKT, IoT och inte minst nya krav från både elnätsföretag, slutanvändare och myndigheter har förändrat förväntningarna och kraven på smarta elmätare. För att lösa dessa och framtida utmaningar på elmarknaden utökar Landis+Gyr nu sin portfölj med E360 – en ny Smart elmätare. Den innovativa fjärravläsbar elmätaren representerar ett helt nytt perspektiv på smart mätteknik och har utformats specifikt för behoven hos en mer avancerad elmarknad.

E360 är designad för att kunna anpassas efter olika förutsättningar, vilket garanterar en effektiv implementering oavsett skala och tidtabell. Den nya fjärravläsbar elmätaren kan dessutom anpassas efter tekniska förändringar och förändrade myndighetskrav under sin livscykel och har en arkitektur som ger lägre integrationskostnader och underlättar framtida uppdateringar.

 

e360 smart mätare

 

Nya E360 – fjärravläsbar elmätare särskilt för elnätsföretag som...

…har tidigare erfarenhet av smarta elmätare
…vill förnya sitt mätarbestånd för att uppfylla nya myndighetskrav
...vill förbereda sig för framsteg inom IKT och annan ny teknik
…planerar ett integrerat smart nät
…har potential för flerenergilösningar
…vill minimera sina integrationskostnader
…överväger alternativa leverantörer (second sourcing)
…satsar på kvalitet
…är medvetna om sitt samhällsansvar
…vill framtidssäkra sin nätarkitektur

Som man kan förvänta sig av en framtidssäker elmätare är kommunikationsfunktionerna hos E360 särskilt utvecklade med tanke på IoT. Mätaren har en modulär gateway som gör det möjligt att ändra mätarens typ av kommunication. Med enkla val kan man välja mellan RF, G3-PLC eller P2P kommunikation. Alla nödvändiga säkerhets- och kommunikationsegenskaper som krävs för IoT finns integrerade i designen.

De tydliga gränssnitten gör det enkelt att integrera elmätaren med olika Smart Home och Smart Grid applikationer. Mätaren har såklart ett användargränssnitt (HAN port) som via standardiserat gränssnitt kan skicka mätdata direkt till anslutna tredjepartsprodukter och ge tillgång till data i realtid. Detta är en viktig egenskap på europeiska marknader och ett kommande krav i Sverige, där myndigheterna vill att fjärravläsbar elmätare ska hjälpa konsumenterna i realtid kunna se och styra sin energianvändning.

Intresserad? Kontakta oss

E360 är inte bara nästa utvecklingsfas för smarta elmätare, utan är dessutom designad med hållbarhet som en inbyggd egenskap. Elmätaren är utvecklad enligt Fair Metering-principerna som definierades i samband med ett AMI-projekt i Nederländerna och inkluderar ett bredare perspektiv på hållbarhet samt ansvarsfull produktion och användning av smarta elmätare.

E360-konceptet samlar alla avancerade kommunikationsmetoder i en och samma produktfamilj. Det innebär att Landis+Gyr kommer att fortsätta stärka sin kommunikationsportfölj för E360 med övertygande lösningar inom RF Mesh, mobilnät (LTE) och G3-PLC inom den närmaste framtiden. Första leveranserna av nya E360är på gång redan nu: Den första versionen av E360 ska inom kort lanseras i Nederländerna, där en massiv utrullning av elmätarna börjar nästa år. Ett bevis på att marknaden är redo för E360 är att vi redan har tagit emot beställningar på över en miljon elmätare.

Läs mer om E360 smart elmätare i vår EUW2016 webbplats:

Discover the E360

 

Senaste artiklar

Populära artiklar