blog-background.png

Effektiv logistik hantering av mätare – mervärde för alla

Landis+Gyr
Landis+Gyr - 2016-okt-04 16:00:40

Fotolia_59356485_L.jpg

Hur många mätare från olika tillverkare har vi i vårt nät? Gäller garantin på en särskild mätare fortfarande? På vilket lager finns den specifika mätaren jag behöver just nu. Vad vore det enklaste sättet att sammanställa årets myndighetsrapporter?

Nätbolag har otroligt mycket fast egendom, varav en del utgörs av mätarna ute på fältet, på lager och i servicebilar. Ett bolag kan ha mätare av dussintals olika typer och versioner. Med smidiga processer och verktyg kan logistik hanteringen av alla mätare erbjuda betydande ekonomiska fördelar för nätbolagen genom att minska mängden manuellt arbete samt underlätta tajmningen och planeringen av investeringar.

Antalet mätarrelaterade uppgifter ökar, när...

Antalet mätare i nätet ökar

E350_mätare

Smarta mätare har installerats sedan länge på alla mätpunkter. Mängden hårdvara i nätet har ökat, eftersom man även installerat olika typer av kommunikationsenheter, till exempel nätverkshubbar, modem och repeatrar. Mätutrustningen ökar också eftersom olika givare och sensorer används för att övervaka transformatorer och styra belastningen samt till följd av en ökande småskalig elproduktion. Det är därför helt avgörande att veta vilken typ av utrustning man har ute på fältet och var den finns, hur gammal den är, när den installerades etc. Detaljerad information om mätarna i realtid är även viktigt för ett heltäckande dataskydd, ett mycket omtalat ämne inom energisektorn just nu.

Mätarnas mjukvara och inställningar uppdateras

Smarta elmätare har avancerade egenskaper som ställer krav på full kontroll av utrustningen. Förr tänkte man kanske att när en mätare var installerad så var det klart. Dagens mätare är dock som små datorer: deras inställningar kan ändras och nya funktioner kan installeras via fjärranslutning. Det är viktigt att ha koll på vilka mätare man har, var de finns och vilka programversioner och inställningar de har.

Rapporteringsbehovet och kraven på informationssäkerhet ökar

rapporteringsbehovetMyndigheterna i många länder kräver rapporter som sammanfattar vilka typer av mätare nätbolaget har minst en gång om året. Energimarknaden utvecklas och aktörerna blir allt fler, vilket betyder att rapporteringsbehovet knappast kommer att minska. En sak är säker – nätbolagens behov av intern rapportering kommer att öka.

 

processernaNätbolagen måste kunna hitta ett sätt att tillgodose det ökande rapporteringsbehovet och myndighetskraven. Nyckeln är att ha smarta verktyg för all logistik runt mätarhantering som samtidigt kan minska mängden arbete och optimera processerna. Att få information om mätarna som finns installerade samt vad man har på lager i realtid är dessutom väsentligt för ett heltäckande dataskydd.

 

Fördelarna blir allt fler

Effektiv logistik hantering av alla mätare och kringustrustning underlättar arbetet för nätbolagets tekniska specialister. Det är dock bara en del av helheten och det finns många fördelar för flera viktiga delar av verksamheten.

De viktigaste fördelarna med effektiv logistik hantering av mätare

För nätbolagets kunder är oavbruten elförsörjning det viktigaste. Aktuell, lättillgänglig information om mätutrustningen bidrar till att minimera och begränsa eventuella störningar samt förkortar reparationstiderna, vilket betyder nöjdare kunder. Även planeringen av investeringar och olika ekonomiska kalkyler blir enklare: data om mätarnas ålder och vilken fas av sin livscykel de befinner sig i optimerar utbyten av gamla mätare och planeringen av ersättningar och nyinvesteringar.

Effektiv logistik hantering bidrar även till ett smidigt samarbete mellan olika enheter genom att samla all information om mätarna på ett och samma ställe för alla som behöver den oavsett vilken typ av dator eller annan enhet de använder. Optimerade arbetsflöden minskar risken för fel och förbättrar medarbetartillfredsställelsen.
Effektiv logistig hantering kan även bidra till hållbar utveckling – det kan låta högdraget, men resurssnålhet, livscykelhantering och minimering av förbrukning och onödiga inköp är nödvändiga principer för en hållbar verksamhet som alla kräver att man har koll på sin utrustning.

Massinstallationerna av smarta mätare är redan gjorda, men det betyder inte att nätet står stilla. Det är nu hög tid att börja satsa på att ha kontroll på logistiken och var den enskilda apparaten finns, inte bara när den är installerad. Aktuell information om mätarna och dess status ger hela organisationen mervärde och skapar en stabil grund för tekniskt och ekonomiskt beslutsfattande. Kom ihåg att vi inom energibranschen har en fördel som många andra branscher saknar: merparten av utrustningen är redan kopplad till befintliga system som även kan kompletteras för en total logistik kontroll av samtlig mätutrustningar, inte bara den som är installerad.

Det är ett mycket inspirerande område att arbeta med!

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Marko Koivikko
Head of Sales, Landis+Gyr AB
marko.koivikko@landisgyr.com
tel. +358 40 837 4688

Kontakta Marko

Ta kontakt

Relaterade artiklar