blog-background.png

Gridstream® med G3-PLC nu klar för fullskalig lansering

Landis+Gyr
Landis+Gyr - 2016-jun-20 20:59:59

2016-05-18_13-42-09.pngLandis+Gyr har uppdaterat sin populära Gridstream®-lösning med kommunikationstekniken G3-PLC. Detta genombrott erbjuder kunderna en säkrare och mer stabil totallösning för snabbare och mer tillförlitlig elnätskommunikation än någonsin tidigare. Nu har denna kompletta lösning fått grönt ljus för fullskalig lansering.

G3-PLC möjliggör en snabbare och mer effektiv överföring av stora datavolymer genom det befintliga elnätet. Antingen via det lägre frekvensbandet CENELEC A (upp till 95 KHz) eller vid behov via det högre frekvensbandet FCC (150–500 KHz). Tekniken är stabil och tillförlitlig eftersom den inte är känslig för störningar i nätet och automatiskt anpassar sig efter förändrade nätförhållanden.

”Vi inför nu G3-PLC i vår Gridstream-lösning”, säger Peter Müller, Head of Product Management, Devices and Communication på Landis+Gyr. ”Det innebär att vi förutom testade och certifierade mätare nu även kan inkludera support för dessa på systemnivå. Lösningen testades först internt och sedan med hjälp av fälttester i olika typer av nät, innan den slutligen verifierades genom omfattande pilotprojekt. Nu är lösningen mogen för fullskalig lansering till alla kunder i Europa.”

Den höga kommunikationskvaliteten innebär förbättrad driftsäkerhet och sparar mycket tid och arbete både när systemet är i drift och under utrullningen. OFDM-tekniken (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) i G3 tillsammans med avancerad felkorrigering (FEC) säkerställer att de flesta nya mätare kan kommunicerar som de ska direkt efter installation, vilket minimerar mängden extra arbete. Stora datavolymer via Cenelec A eller det alternativa FCC-bandet effektiviserar det smarta nätets funktion och möjliggör för andra typer av smarta terminaler utöver mätare.

G3 PLC - OFDM technology LandisGyr G3-PLC-OFDM-technology

Fördelarna med G3-PLC har gjort tekniken alltmer populär runt om i världen. ”Vi har fått positiv feedback från kundprojekt i Europa-området och förutser en fortsatt popularitetsökning för G3-PLC”, säger Peter Müller. ”Vi har en beprövad lösning som erbjuder interoperabilitet och flexibilitet. Med inbyggd support för IPv6 bidrar G3-PLC till vidareutvecklingen av IoT. Allt detta gör lösningen mycket attraktiv för nätbolag och tar även hänsyn till deras framtida behov.”

För mer information, se vår video om Gridstream® G3-PLC:

 

 

Related articles:

Ta kontakt