blog-background-1920px

Högre krav på konnektivitet – här kommer lösningen

2017-okt-30 21:26:56

Framväxten av ny teknik och IoT förändrar AMI-systemens och det smarta elnätets roll för nätbolagen. Kraven på anslutbarhet och flexibilitet höjs i takt med att antalet sammankopplade system ökar och miljontals smarta apparater med olika kommunikationsprotokoll behöver integreras i lösningen. Därför lanserar Landis+Gyr nu en ny IoT-mjukvaruplattform.

ThinkstockPhotos-513751816.jpg

Med en bransch i ständig förändring behöver nätbolagen en infrastruktur som flexibelt kan anpassas efter nya marknadsbehov. Samtidigt vill nätbolagen ha framtidssäkra system som möjliggör moderna energilösningar och integration av nya applikationer för att stärka bolagets affärsstrategier och tillväxt.

För att främja övergången till IoT lanserar Landis+Gyr en ny mjukvaruplattform som erbjuder en helt ny nivå av anslutbarhet, modularitet och en serviceorienterad arkitektur, samt underlättar för en flexibel integration av nya applikationer till stöd för företagets strategi och tillväxt.

IoTPlatform5.jpg

Hybrid molnstrategi för en smidig övergång

Den digitala omvandlingen har gjort IT-moln till ett strategiskt måste och innebär även förändringar för energisystemens drift. Molntjänster och molnlagring erbjuder såväl ökad flexibilitet och datakapacitet som en förbättrad användarupplevelse.

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics

Vår nya IoT-plattform bygger på en molnlösning som så småningom kommer att centralisera alla mätpunktsdata som behövs för nätbolagets kärnprocesser, till exempel fakturering, kundkontakter, tillgångshantering samt driftsupport för nätet. För att ge kunderna en optimal lösning bygger vår IoT-plattform på en hybrid molnstrategi som möjliggör både molnbaserade och lokala installationer.

Intelligenta funktioner med centraliserade data

Den massiva datavolymen som produceras av miljontals sammankopplade smarta elmätare är endast värdefull om den kan omvandlas till användbar information, analyser, planer och diagnostik.

Landis+Gyrs plattform erbjuder ett centraliserat datalager som kan kompletteras med tredjepartslösningar för att behandla och analysera data i realtid och dra nytta av maskininlärning. En molnbaserad IT-arkitektur möjliggör en ”low-code” arbetsflödesaktiverad infrastruktur som inkluderar stöd för kommersiellt tillgängliga visualiseringsprogram.

Det innebär till exempel att data kan samlas in och analyseras i realtid med en övervakningslösning som automatiskt utlöser larm och sätter in åtgärder. Analys av dataflöden i realtid gör det enklare att förutspå utrustningsfel innan de hinner inträffa. I en molnbaserad IT-infrastruktur där man inte har någon hårdvara att hantera kan analysverktyg och databehandling anpassas efter verkliga behov.

Skapar mervärde i ekosystemet

För att dra full nytta av potentialen som erbjuds av de stora datavolymerna och främja energibranschens omvandling krävs ett fungerande öppet ekosystem. Landis+Gyrs IoT-plattform underlättar utveckling av värdeskapande applikationer och innovationer tillsammans med nätbolag och andra partners.

Landis+Gyrs öppna plattform bygger på robusta och konkreta API:er (Application Programming Interface). De gör komplexiteten lättare att hantera och minskar den totala ägandekostnaden genom sömlös och störningsfri integration med kundens applikationsmiljö.

Landis+Gyrs nya IoT-plattform gör det möjligt att bygga ut ekosystemet på flera nivåer. Plattformen inkluderar ett Application SDK (Software Development Kit), ett verktyg som låter utvecklare bygga värdefulla applikationer för att utnyttja datavolymerna, samt ett Device SDK baserat på standarder som gör det möjligt att integrera nya smartare mätare och protokoll i nätinfrastrukturen.

Landis+Gyrs IoT-plattform inkluderar också ett SDK-verktyg för tredjepartsutvecklare, inledningsvis med ett antal grundläggande API:er. Verktyget gör det möjligt att introducera nya enheter och importera koordinater i systemet, hitta och visa enheternas och mätpunkternas exakta läge samt utföra grundläggande operationer.

Bygger på ett ”Konnektivitetslager”

Kärnan i mjukvaruplattformen är ett tunt konnektivitetslager som kompletteras av effektiva verktyg för hantering och övervakning av smarta noder och mätpunkter i elnätet. Denna IoT-Hub är ett verktyg för nätkonfiguration, anslutbarhet och prestandaövervakning som underlättar allt från registrering, firmware-uppdateringar, statusövervakning och felsökning till utrangering av mätare i slutet av deras livscykel. Den erbjuder en enkel visuell överblick för att spåra och övervaka nätet genom ett interaktivt kartbaserat användargränssnitt, där man enkelt kan följa upp larm och händelser i nätet och snabbt identifiera anslutningsproblem.

LandisGyr_layouts_003_comm_top_bar_open.png

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR

Relaterade artiklar