blog-background.png

Landis+Gyr levererar andra generationens smarta mätsystem till Olofström Kraft

2019-jun-11 14:07:23
Fotolia_228169647_XLLandis+Gyr levererar andra generationens smarta mätsystem till Olofström Kraft i Sverige. Andra generationens teknik använder sig av NB-IoT-kommunikation och levereras med Software as a Service-modellen (Saas).

Olofström Kraft är ett medelstort elnätsbolag som förser 13 500 hushåll i södra Sverige med el. Svenska elnätsbolag ses som en föregångare inom smarta mätare och Olofström Kraft är långt ifrån något undantag – de ska nu uppdatera sitt befintliga smarta mätsystem till andra generationens AMI-teknik. Projektet inleds hösten 2019.

Landis+Gyr har samarbetat med Olofström sedan utrullningen av den förts utrullningen av smarta elmätarna sedan 2007 och bolaget har valt att fortsätta samarbetet med Landis+Gyr även i nästa utrullning. Landis+Gyrs leverans till Olofström omfattar den nya E360-elmätaren, E570- och E660-mätare för industrimätare samt insamlingssystemt Landis+Gyr AIM. I samband med utrullningen av det nya smarta mätsystemet kommer Olofström att uppdatera kommunikationstekniken från PLC till NB-IoT och köpa Landis+Gyr AIM som en tjänst (SaaS).

 ”Jag ser fram emot att komma igång den nya lösningen. I framtiden kommer vi att ha tillgång till mycket mer data till stöd för vår kundtjänst och nätverksunderhållet. Vi har höga förväntningar på NB-IoT-teknikens och SaaS-leveransmodellens kapacitet att effektivisera vår verksamhet och göra kostnaderna mer förutsebara.” Anders Mattsson, Mätchef på Olofström Kraft

 

Smidig övergång till ny smart mätteknik

Utöver teknikleveransen kommer Landis+Gyr även att hantera systemintegrationer med Olofströms kundinformationssystem för mätvärden och information om bytta mätare. Övergången från det befintliga systemet till den nya SaaS-miljön levereras som en tjänst: Landis+Gyr etablerar den nya molnbaserade IT-miljön och integrerar den med Olofströms system, där den befintliga mätinfrastrukturen överförs till den nya lösningen. De nya mätarna kommer att använda NB-IoT-teknik så att Olofström gradvis kan börja ersätta den befintliga mätinfrastrukturen: en punkt-till-punkt-miljö erbjuder mer flexibilitet i planeringen av utrullningen. 

”En smidig övergång till nästa generations mätteknik kräver alltid noggrann planering, oavsett befintlig eller ny teknik. NB-IoT förenklar dock processen – och eftersom vårt system klarar av olika kommunikationstekniker är det möjligt att använda gammal och ny teknik parallellt.” Gunnar Hedbris, Business Development Director på Landis+Gyr i Sverige

Landis+Gyrs SaaS-tjänst erbjuder elnätsbolagen minskade risker och ökad förutsägbarhet och eliminerar behovet av investeringar i servrar, hårdvara, mjukvarulicenser och databaser. Med SaaS får elnätsbolagen specialiserade experter med kontinuerligt fokus på systemets prestanda och IT-säkerheten. Problem förknippade med mjukvarans tillgänglighet, säkerhet och funktion hanteras med spetskompetens så att nätbolagen kan fokusera på optimering av sina affärsprocesser.

Ta kontakt

Senaste artiklar

Populära artiklar