blog-background.png

Landis+Gyrs E360 erbjuder ett nytt revolutionerande koncept när det gäller kommunikation med smarta elmätare

Jani Maaranen
Jani Maaranen - 2019-apr-08 08:30:13

E360

Kommunikationsteknik är en nyckelfaktor när det gäller att välja en smart mätningslösning. Vad är fördelarna och nackdelarna med RF Mesh, PLC- eller punkt till punkt-tekniker i vårt fall? Borde vi välja integrerad eller modulbaserad teknik i mätaren? Hittills har energikunder varit tvungna att välja och hålla sig till ett av alternativen. Med införandet av E360 förändrar Landis+Gyr förutsättningarna.

Kommunikation inom smart mätning har alltid varit ett diskussionsämne – och med all rätta. Kommunikationskonceptet påverkar inte bara den totala lösningsprestandan, utan spelar även en betydande roll för AMI-lösningens totala ägandekostnad (TCO). Idag är utvecklingshastigheten för kommunikationsteknik snabbare än någonsin, vilket skapar nya attraktiva användarfall. Hur kan vi se till att hålla dörren öppen för framtida användningsområden? Den nya smarta elmätaren för bostäder, E360, är Landis+Gyrs svar på dessa utmaningar.

 

Modulbaserad eller integrerad - eller varför inte båda?

Vanligtvis  är smarta mätare utrustade med en integrerad kommunikationsenhet eller så kan energibolaget välja en modulbaserad mätare med en utbytbar kommunikationsenhet. Designen  av E360-mätare kombinerar det bästa av två världar – den integrerade mätarens kostnadseffektivitet och den modulbaserade designens flexibilitet. 

E360-portföljen inkluderar antingen RF- eller PLC-teknik eller en LTE-modul för kommunikation som en integrerad funktion, beroende på kundens behov och önskemål. De olika teknikerna kan användas parallellt inom samma AMI-lösning. Dessutom möjliggör designen för RF- och PLC-mätarna enkel installation av en extra kommunikationsmodul. Modulen kan vara en RF- eller PLC-gateway – eller en modul med ett fullständigt nytt kommunikationsprotokoll som vi inte ens känner till än.

 

En unik affärsmodell för Norden

För den nordiska marknaden kommer Landis+Gyr att introducera en ny integrerad E360 LTE-mätare, med stöd för NB-IoT och LTE-M. Tekniken är utvecklad till att kunna hantera IoT-utveckling genom att möjliggöra anslutning av ett stort antal enheter till ett enda nätverk. Den är kapabel att överföra data kostnadseffektivt och med mycket hög tillförlitlighet jämfört med tidigare tillgängliga mobila system. Tack vare att denna nya kommunikationsteknik har mycket bättre genomträngningsförmåga, än till exempel GPRS, tar den sig enklare genom väggar och golv. Detta gör att signalen når smarta energimätare monterade exempelvis i källare två våningar under marknivån. 

Som ett resultat av det nordiska samarbetet med Telia, kommer Landis+Gyr att utnyttja Telias mobila nätverk för överföring av smarta mätdata i Norden och Baltikum, inklusive NB-IoT och LTE-M. Energikunderna i dessa områden får även tillgång till en unik affärsmodell, där E360 LTE-enheten kan köpas till ett pris där kommunikationen ingår för mätarens hela livslängd.

”Vi är alla medvetna om vikten av kommunikation för den övergripande prestandan och den totala ägandekostnaden i en AMI-lösning”, säger Sami Kurunsaari, VD för Landis+Gyr i Norden. ”Det är därför våra kunder har visat stort intresse både för den nya tekniken samt den nya affärsmodellen.”

 

Gateway-lösning: Förbättrad flexibilitet, minskade kostnader

E360-enheter som använder RF Mesh och G3-PLC kommer att utnyttja ett modernt gateway-koncept. Istället för att installera dedikerade insamlare i RF-nätverk eller datakoncentratorer i PLC-nätverk, kan samtliga E360 RF- eller PLC-mätare utrustas med en gateway. Denna kommer därefter att samla in data från andra mätare och fungera som en länk till AMI-systemet. Detta tillvägagångssätt erbjuder flera fördelar, både i utrullningsfasen och i den dagliga AMI-verksamheten.

Under utrullningen kan gateway-moduler flexibelt läggas till nätverket under installationen . Mätarens roll i kommunikationsnätverket kan lätt ändras, eftersom modulen är enkel att installera på plats, utan att ens behöva stänga av strömmen eller anlita elektriker. E360 lämpar sig därmed perfekt även för utrullningsplaner över en längre tidsperiod. Faktumet att det inte längre finns något behov för installationer av speciella koncentratorer resulterar därför i ytterligare besparingar. 

Gateway-konceptets effektivitet bevisas i den dagliga AMI-verksamheten, eftersom alla mätare kan ändras till en gateway vid behov. E360 uppfyller de topografiska förhållandena i elförsörjningsmiljön, flera tekniker kan användas i samma nätverk och i samma system. Detta gör det möjligt att optimera kommunikationslösningen, öka kommunikationsprestandan och minska omkostnaderna. Dessutom är länken mot systemet alltid densamma, oberoende av vilken kommunikationsteknik som används, vilket gör det enklare att driva den smarta infrastrukturen.

 

Framtidssäker design

Idag gör energibolag AMI-investeringar för de kommande 10-15 åren. Det låter som en väldigt lång tid med tanke på kommunikationsteknikens utveckling.  När det gäller mätardesign har Landis+Gyr omsorgsfullt övervägt E360:s förmåga att anpassa sig efter den föränderliga miljön.

E360 punkt till punkt-mätare stödjer NB-IoT och LTE M1, de nyligen introducerade LTE-teknikerna. Ledande mobiloperatörer, globala återförsäljare och utvecklare lanserar dessa G3PP-normer som en integrerad del av sina 5G-strategier, vilket säkrar deras existens långt in i framtiden.   

Den modulbaserade strukturen för E360 PLC- och RF-mätare möjliggör en flexibel anpassning till en teknisk utveckling som ännu inte har sett dagens ljus. Genom att introducera nya moduler kan enheterna hållas uppdaterade med den senaste tekniken – ett koncept som redan har bevisats i ett stort antal av Landis+Gyrs tidigare mätargenerationer.

E360 är byggd på en modern, intelligent plattform för fasta program (firmware) som möjliggör tillägg under användningen av nya funktioner och ny tekniker. Snabba och tillförlitliga fjärruppgraderingar kan genomföras utan att påverka mätarens normala drift. Det finns också utrymme för framtida applikationer i de fasta programmen, vilka lätt kan introduceras via standardiserade gränssnitt.

 

Läs också: E360, Noggrant genomtänkt säkerhet