blog-background.png

Nätbolaget Liechtensteinische Kraftwerke väljer Managed Services

Michael Staudinger
Michael Staudinger - 2019-okt-08 14:17:03

Kunder som eftersträvar ökad effektivitet och säkerhet i en dynamisk miljö som ständigt förändras måste hitta nya modeller för verksamheten. Detta är en förklaring till det växande intresset för Managed Services, det vill säga tjänster levererade av en specialiserad extern partner för att hantera ett nätbolags verksamhet och processer förknippade med avancerad mätinfrastruktur (AMI). Exempel på detta är AMI-mjukvara och hostingtjänster för IT-system vilket brukar kallas för Software as a Service (SaaS).

Liechtensteinische Kraftwerke (LKW), det nationella elbolaget i furstendömet Liechtenstein, har valt SaaS för att dra nytta av den frihet som lösningen erbjuder. Landis+Gyrs SaaS-lösning innebär att vi tar hand om samtliga hosting- och underhållstjänster för kundens AMI-system. Detta befriar resurser för att ta hand om kärnverksamheten, det vill säga att säkerställa en effektiv drift av elnätet varje dag och ge ett attraktivt serviceerbjudande till företagets egna kunder – slutkonsumenterna.

Software as a Service

SaaS för över 45 000 mätpunkter

LKW som använt Landis+Gyrs AMI-lösning sedan 2011 har nu gett oss i uppdrag att hantera hosting av AMI-mjukvaran och IT-systemet samt underhåll för sina drygt 45 000 mätpunkter för el, gas och vatten genom ett abonnemangsbaserat kontrakt. Servicepaketet inkluderar molnbaserad mjukvara till stöd för mätaruppdateringar, fakturering, insamling och hantering av mätvärden samt implementering av nödvändiga säkerhets- och dataskyddsåtgärder.

En ytterligare fördel för LKW är att vi nu även tar fullt ansvar för alla datarevisioner och säkerställer att alla gemensamma ISO-standarder och krav om dataskydd och säkerhet uppfylls i enlighet med alla relevanta bestämmelser.

Flexibilitet i en alltmer komplex miljö

Vår Managed Service bygger på en modulär struktur som gör det möjligt att skräddarsy vårt erbjudande utifrån kundens strategi, tillgång till egna resurser samt lokala myndighetskrav. Software as a Service är ett kontraktsbaserat alternativ för energileverantörer som inte vill investera i egna mjukvarulicenser och de personalresurser som krävs för att driva AMI-infrastrukturen.

 

LKW and Landis+Gyr

Stefan Volland (till vänster), Division Manager, Grid Supply and Power Plants på LKW, och Michael Staudinger, Landis+Gyrs Cluster Manager för Schweiz, Italien och Liechtenstein. 

Ta kontakt