Landis+Gyr Blogg

  Cybersäkerhet i Utility 4.0-eran

  Att ICT och operativ teknik sammanlänkas i dagens smarta elnät är ett tveeggat svärd. Å ena sidan ger ICT möjlighet att förbättra elnätets tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet avsevärt genom ett bättre informationsutbyte. Samtidigt underlättar det hanteringen av distribuerade energikällor och energilager samt ger slutanvändarna en mer aktiv roll. Å andra sidan kan sårbarheter i kommunikationssystemen utnyttjas för ekonomisk vinst eller politiska syften.

  Läs artikeln  

  Power Supply 4.0: Smart! Uppkopplad! Säker?

  Digitalisering av energiindustrin har lett till ett möte mellan operativ teknik och informationsteknik i mätarinfrastrukturer världen över. Denna tekniska konvergens ger tillgång till alla fördelar som den uppkopplade IoT-eran medför, till exempel insikter om personlig energihantering, automatiserad energihantering och elnätstransparens. Samtidigt har utvecklingen även resulterat i alltmer komplexa OT/IT-ekosystem med nya sårbarheter och ökad exponering för attacker.

  Läs artikeln  

  E360: Noggrant genomtänkt säkerhet

  Ökande datamängder, sammankopplade elnätsinfrastrukturer, lagstiftning och en allmän medvetenhet om säkerhets- och integritetsfrågor ökar säkerhetskraven även för smarta mätare. E360 är vårt svar på de strängaste säkerhetskraven.

  Läs artikeln  

  Säkerhet i kärnan

  Ett säkert system är alltid ett komplett paket, och övergripande säkerhet kan inte byggas genom att endast fokusera på en enda komponent i systemet. därför fokuserar Landis+Gyr på en omfattande säkerhet i hela vår lösning - Från mätaren till kommunikationslösningen och från systemet till tjänsten.

  Läs artikeln  

  IT-säkerhet och mjukvaruutveckling

  IT-säkerhet har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden och nyheter om hackerattacker och dataintrång kommer nästan dagligen. I nyheterna talas det om brandväggar, säkerhetsuppdateringar, injektionsattacker och sårbarhet – saker som numera nästan kan sägas tillhöra allmänbildningen.

  Läs artikeln  

  EU inför det första direktivet om IT-säkerhet


  IT-säkerhet är ett mycket omtalat ämne inom energisektorn, men för många energibolag har det hittills varit oklart hur man rent konkret ska börja utveckla IT-säkerheten. I sommar kom två nyheter inom EU som kommer att förtydliga myndighetskraven och göra det enklare att planera sina nästa steg. Standarder kan erbjuda vägledning om hur informationssäkerheten kan hanteras i den dagliga verksamheten.

  Läs artikeln