Power Supply 4.0: Smart! Uppkopplad! Säker?

Digitalisering av energiindustrin har lett till ett möte mellan operativ teknik och informationsteknik i mätarinfrastrukturer världen över. Denna tekniska konvergens ger tillgång till alla fördelar som den uppkopplade IoT-eran medför, till exempel insikter om personlig energihantering, automatiserad energihantering och elnätstransparens. Samtidigt har utvecklingen även resulterat i alltmer komplexa OT/IT-ekosystem med nya sårbarheter och ökad exponering för attacker.

Läs artikeln

E360: Noggrant genomtänkt säkerhet

Ökande datamängder, sammankopplade elnätsinfrastrukturer, lagstiftning och en allmän medvetenhet om säkerhets- och integritetsfrågor ökar säkerhetskraven även för smarta mätare. E360 är vårt svar på de strängaste säkerhetskraven.

Läs artikeln

Säkerhet i kärnan

Ett säkert system är alltid ett komplett paket, och övergripande säkerhet kan inte byggas genom att endast fokusera på en enda komponent i systemet. därför fokuserar Landis+Gyr på en omfattande säkerhet i hela vår lösning - Från mätaren till kommunikationslösningen och från systemet till tjänsten.

Läs artikeln

IT-säkerhet och mjukvaruutveckling

IT-säkerhet har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden och nyheter om hackerattacker och dataintrång kommer nästan dagligen. I nyheterna talas det om brandväggar, säkerhetsuppdateringar, injektionsattacker och sårbarhet – saker som numera nästan kan sägas tillhöra allmänbildningen.

Läs artikeln

EU inför det första direktivet om IT-säkerhet


IT-säkerhet är ett mycket omtalat ämne inom energisektorn, men för många energibolag har det hittills varit oklart hur man rent konkret ska börja utveckla IT-säkerheten. I sommar kom två nyheter inom EU som kommer att förtydliga myndighetskraven och göra det enklare att planera sina nästa steg. Standarder kan erbjuda vägledning om hur informationssäkerheten kan hanteras i den dagliga verksamheten.

Läs artikeln

IT-säkerheten är en viktig del av smart mätning


Smart mätning och IT-säkerhet är ett omtalat ämne runt om i Europa. Temat har kommit upp även i Sverige genom Energimarknadsinspektionens funktionskrav på smarta mätare och arbetet med tjänstehubben. Vad behöver man veta om IT- och informationssäkerhet när man planerar att införa smarta mätlösningar?

Läs artikeln