Landis+Gyr Blogg

  Den rättvisa mätaren: Nya E360 har social hållbarhet som viktig egenskap

  Landis+Gyr vill bedriva en miljömedveten verksamhet med hög affärsetik inom hela företaget, och det gäller även alla produkter och tjänster företaget erbjuder. Fair Meter är ett initiativ som startades i samband med ett stort kundprojekt i Nederländerna.Det är ett exempel på företagets insatser för att utveckla och leverera marknadsledande miljömässiga och socialt hållbara tekniska lösningar och produkter.

  Läs artikeln  

  Kundcase: Järvi-Suomen Energia


  Järvi-Suomen Energia övergick 2013 till fjärravläsning för sina ungefär 100 00 kunder och Landis+Gyr genomförde projektet åren 2010–2013. Samtidigt började Järvi-Suomen Energia använda Landis+Gyrs fjärravläsningstjänst som sedan 2014 levererats i samarbete med Ericsson. Järvi-Suomen Energia hade tidigare erfarenhet av fjärravläsning och kunde därför ställa tydliga krav på oss som leverantör.

  Läs artikeln  

  Smart mätning – hitta rätt modell för installation och drift

  Uppdateringen och utbytet av smarta mätare väcker många frågor och funderingar hos nätbolagen. När ska man börja, hur ska tidsplanen se ut och vilka resurser ska man använda? Det finns flera olika modeller för hur man kan bygga upp, driftsätta och driva en ny mätinfrastruktur. Bilden nedan ger en sammanfattning av olika modeller för att underlätta ditt beslut.

  Läs artikeln  

  Enkel tillgång till Landis+Gyrs hela utbud inom smart mätning


  Landis+Gyr har ett ramavtal med Värmek som omfattar alla våra produkter och tjänster inom smart mätning från elmätare i samtliga kategorier, systemmjukvara och tjänster för mätinsamling. Avtalet ger Värmeks medlemmar tillgång till ett komplett utbud för smart mätning från en enda leverantör.

  Läs artikeln  

  Helen Elnät AB: en komplett lösning för smart mätning

  Helen AB är ett av Finlands största energibolag med uppemot 400 000 kunder. Bolaget har fått ett internationellt miljöpris för världens energieffektivaste energiproduktion. Företaget utvecklar kontinuerligt mer miljövänliga och innovativa lösningar med målet att uppnå en 100-procentigt koldioxidneutral elproduktion.

  Läs artikeln  

  5 tänkvärda saker inför den ”andra vågen” av smarta mätare

  I Sverige kan vi vara stolta över att ha infört smart mätning i nationell skala 2002–2009 som ett av de första länderna i världen. Våra nätbolag kommer som ledande på området att vara föregångare även i den andra massinstallationen av smarta mätare när de första mätarna snart är i slutet av sin livslängd och nya bestämmelser om smart mätning (AMI) är på gång.

  Läs artikeln