blog-background.png

Vad är artificiell intelligens?

Kati Pesola
Kati Pesola - 2018-dec-14 16:13:55

ai-article-heroDeep Blue slog världsmästaren i schack, Alexa känner igen din röst, ditt spamfilter rensar bort irriterande mejl och din kreditkortsutgivare kan identifiera bedrägerier, men verklig artificiell intelligens handlar om mycket mer än så – det handlar om en maskin som lär sig, tänker och fattar beslut nästan på samma sätt som en människa.


AI – hjärnan i ett smart elnät

pathway-magazine-template-v3

Nästa nummer av vår tidning pathway går in på djupet av artificiell intelligens och hur den kommer att förändra energibranschen.
Klicka nedan för att få ett meddelande när pathway 09 kommer ut och ladda ner den digitala versionen gratis.

Meddela mig

 

AI i korthet


Artificiell intelligens (AI)

AI är en bred benämning på maskiner som uppvisar intelligens. Det handlar om att skapa system som kan använda data för att lära sig, fatta beslut, lösa problem, planera, anpassa sig och kontinuerligt förbättra sig. AI har länge fascinerat människor och fångat vår fantasi som till exempel i filmvärldens HAL 9000, Terminator och Skynet.

Snäv AI (Narrow Artificial Intelligence, NAI)

Snäv eller svag AI handlar om maskiner som är fokuserade på att utföra en begränsad uppgift, vanligen binära frågor som ett datorprogram ställer gång på gång tills det kan ge ett relevant svar. Snäv AI används för att automatisera repetitiva serviceuppgifter. Exempel på snäv AI är ”botar” på internet eller Apples virtuella assistent Siri.

Artificiell generell intelligens (AGI)

Kallas även full eller stark AI, eller AI på mänsklig nivå. AGI avser maskinintelligens som kan utföra uppgifter lika väl eller bättre än en människa utan att behöva programmeras på förhand. AGI som kombinerar människolikt flexibelt tänkande och resonerande med blixtsnabb databehandling kan snart bli verklighet.

Maskininlärning

En disciplin inom AI som fokuserar på algoritmer och ofta använder stora datamängder för att kontinuerligt effektivisera och optimera utförandet av olika uppgifter. Det handlar om att få datorer att lära sig, agera och utvecklas genom att samla erfarenhet utan specifik programmering eller mänskligt ingripande.

 

Hur kan AI gynna energiindustrin? 

 

lg-icon-46-blueOptimering av utbud och efterfrågan

Maskininlärning kan användas för att automatisera efterfrågestyrning. AI kan till exempel analysera förbrukningsdata och förutspå belastningstoppar.

 

Kundupplevelse och kundengagemang

AI underlättar segmentering och micro-targeting som hjälper energibranschen att förutspå individers beteende och erbjuda sina kunder nya tjänster.

 

Nätdrift och avbrottshanteringlg-icon-12-blue

För att säkerställa elnätets driftsäkerhet kan AI-algoritmer användas för att automatiskt identifiera och åtgärda sårbarheter i självläkande elnät. Elnätet kan automatiskt återställa kontakten mellan dess delar.

 

lg-icon-34Anläggningsoptimering och förebyggande underhåll

AI-algoritmer kan övervaka anläggningarnas status och möjliggöra förebyggande underhåll i realtid, vilket hjälper energibranschen att optimera sin anläggningshantering.

 

lg-icon-09-blueIntäktsskydd och säkerhet

AI-algoritmer kan hjälpa branschen att skydda sina nät genom analyser av förbrukningsmönster, förbrukningsprofiler och andra kunddata och på så sätt skydda sig mot elstölder och andra externa hot.

 

AI i siffror

 

19,1 miljarder dollar

Globala investeringar i kognitiva system och AI-system fram till 2018 (Källa: IDC)

52,2 miljarder dollar

Globala investeringar i kognitiva system och AI-system fram till 2021 (Källa: IDC)

1,8 miljoner

Antalet jobb som kommer att ersättas av AI fram till 2020 (Källa: Gartner)

2,3 miljoner

Antal jobb som kommer att skapas av AI fram till 2020 (Källa: Gartner)     

83%

Av ledarna på europeiska nätbolag ser AI som en hög eller medelhög prioritet för deras verksamhet (Källa: Roland Berger)

5%

Har tagit fram tydliga strategiska mål, strategier och implementeringsplaner (Källa: Roland Berger)                                        

 

Intresserad av hur AI kommer påverka energibranschen? Klicka nedan för att få ett meddelande när nästa nummer av pathway kommer ut och ladda ner den digitala versionen gratis.

Meddela mig

 

 

Ta kontakt