blog-background-1920px

Världens största utrullning av smarta mätare – 10 miljoner mätare installerade

2017-jun-13 12:40:17

tepco-10mil-pr-1200x630.pngTokyo Electric Power (TEPCO) har installerat över tio miljoner smarta elmätare som nu kommunicerar genom världens största elnätsbaserade IoT-system. Det krävande projektet är det största någonsin inom energisektorn och samtidigt världens hittills snabbaste utrullning av smarta mätare.

Utrullningen fortskrider väl och milstolpen på tio miljoner mätpunkter vittnar om effektiviteten i programmet och möjligheterna som erbjuds av Landis+Gyrs system. ”Målet är att hela projektet ska vara slutfört år 2020, men jag tror att vi kommer att kunna öka tempot när kunderna upptäcker fördelarna som systemet erbjuder dem”, konstaterar Hiroshi Yamaguchi, Executive Vice President för TEPCO.

Projektet är uppbyggt kring Landis+Gyrs IPv6-nät som kopplar samman elnätsföretagets system och konsumenternas enheter med Wi-SUN-kompatibel RF Mesh-, G3 PLC- och LTE-kommunikationsteknik.

Ambitiösa mål

Datavolymen i nätet är enorm med totalt 513 miljoner avläsningar per dag. När projektet är klart kommer TEPCO att ha över 27 miljoner smarta mätare och miljontals andra enheter som skickar 1,3 miljarder datapaket varje dag. Allt detta hanteras av Landis+Gyrs HES-system och system för mätdatahantering.

”Projektets skala, designkrav och målsättningar är något aldrig tidigare skådats i branschen”, säger Landis+Gyrs koncernchef Richard Mora. Vidare fortsätter han: ”Utmaningen med att överföra och hantera den gigantiska datavolymen är förstås enorm, men vi har uppnått alla våra mål för utrullningen och har alla förutsättningar att slutföra projektet tidigare än planerat. Vi vill gratulera TEPCO för denna fantastiska prestation”.

Landis+Gyrs nätövervakningsteknik stödjer TEPCO:s olika Smart Grid- och Smart City-initiativ. Avregleringen av den japanska elmarknaden i april 2016 innebar att mätvärden från kunder som har en alternativ elleverantör ska matas in i en gemensam portal var trettionde minut för att ge elleverantörerna tillgång till kundspecifika uppgifter i realtid. Ett ytterligare prestationskrav är beredskap att hantera 6,5 förfrågningar om efterfrågeflexibilitet per timme i samma nät.

  • TEPCO (Tokyo Electric Power) är världens fjärde största energiföretag. TEPCO:s huvudkontor ligger i Tokyo..
  • Under installationsprojektet, som inleddes 2014, har företaget installerat över tio miljoner smarta elmätare och andra smarta enheter.
  • TEPCO:s nät är redan nu världens största IoT-elnät som växer allteftersom projektet fortskrider.
  • Utrullningen fortsätter och cirka en miljon nya mätare installeras under varje tremånadersperiod.
  • När projektet är klart år 2020 kommer nätet att inkludera över 27 miljoner mätare som skickar 1,3 miljarder datapaket per dag.
  • Allt detta hanteras av Landis+Gyrs HES-system och system för mätdatahantering.

 

Pressat installationsschema

Under projektets gång har man i genomsnitt installerat en miljon smarta mätare och andra enheter per kvartal. TEPCO lyckades därmed överskrida gränsen på tio miljoner mätare på bara tre år. Om sju år kommer TEPCO:s nät att inbegripa 30 miljoner smarta mätare.

TEPCO är Japans största och världens fjärde största elföretag. Företaget sköter varje dag elförsörjningen till 45 miljoner människor i Kanto-området i Japan, som bland annat inbegriper Tokyo, Yamanashi prefektur och de östra delarna av Shizuoka prefekturen.

”Landis+Gyrs banbrytande arbete i Japan demonstrerar vår globala förmåga att hjälpa energiföretag att modernisera sina tjänster”, konstaterar Richard Mora. ”Vi har tecknat betydande avtal med energiföretag i Europa, Nordamerika, Asien och Sydamerika och är stolta över vårt bidrag till en effektivare energihantering världen över.”

Klicka på kartan nedan för att läsa mer om Landis+Gyrs andra projekt:

Landis+Gyr Smart Projects

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR