E360

Landis+Gyr E360

Helt nytt perspektiv på smart mätningsteknologi.

 • Lagstiftningen ställer krav på faktureringssystem som baserar sig på aktuella förbrukingsuppgifter, distributionssäkerhet och på konsumentens engagering samt cybersäkerhet.
 • Det ställs allt högre krav på nätbolagens verksamhet: till exempel effektivitetsökning, bättre kontroll på personalutgifter och effektivering av installationsprojekt.
 • Snabbt utvecklade kommunikationstekniker, smarta nätets teknologi och IoT kräver anslutenhet av teknologin.
 • Kraven på bolagens och produkternas etik och naturvänlighet ökar.
e360_changing_env.jpg
Hållfast

Hållbara mätare maximerar livscykeln

 • Långlivad
 • Pålitlig
 • Beaktar sekuritet

Optimerad

Optimerad mätare underlättar installation och drift

 • Integrerad NAN
 • Gateway moduls
 • Enkelhet i drift
Anpassbar

Anpassbar mätare är redo för framtidens förändringar

 • Modulär
 • Standardizerad
 • E2E-lösning
 • Firmware uppdateringar

Rättvisa mätäraen

Rättvis mätare beaktar socialt ansvar

 • Hänsyn till energiförbrukning
 • Transparent produktion
 • Undvikande av konfliktmineraler
 • CII grässnittet (HAN port)

Intelligent kommunikationskoncept i E360

 • Intelligent kommunikationskoncept i E360 kombinerar kostnadseffektiviteten hos integrerad kommunikationsteknik med flexibiliteten hos modulär teknik. E360 har stöd för RF och LTE och senare även PLC. Tack vare E360 det är möjligt att använda flera olika tekniker i samma nät och samma system.
 • Gatewaykonceptet i E360 innebär att vilken mätare som helst kan fungera som gateway bara genom att utrustas med en gatewaymodul. Modulen kan enkelt installeras i vilken mätare som helst ute på fältet, utan att ens stänga av mätaren eller anlita en elektriker.


Titta på videon om kommunikationsteknologins roll i smart mätning.

E360 – Vår nya Smarta elmätare för framtiden

Landis+Gyr utökar sin portfölj med ny E360 smart elmätare. Den innovativa fjärravläsbara elmätaren representerar ett helt nytt perspektiv på smart mätteknik och har utformats specifikt för behoven hos en mer avancerad elmarknad.

E360 – en smart mätare som optimerar den totala ägandekostnaden

Företag som investerar i smart mätteknik måste kunna förlita sig på dess kvalitet och tillförlitlighet genom hela livscykeln. Landis+Gyrs nya elmätare E360 är utvecklad för att minimera de totala ägandekostnaderna under hela sin livscykel.

Den rättvisa mätaren: Nya E360 har social hållbarhet som viktig egenskap

Landis+Gyr vill bedriva en miljömedveten verksamhet med hög affärsetik inom hela företaget, och det gäller även alla produkter och tjänster företaget erbjuder. Läs mer om de fair meter principerna som påverkar till utvecklingen och tillverkningen av den E360 smarta mätare.

Vill du veta mer? Lämna dina kontaktuppgifter och vi kontaktar dig.