Sverige står igen redo att ta steget mot nya lösningar när de befintliga smarta elmätarna ska ersättas med nästa generations smarta mätare.

Tack vare nya mätningsintervall kommer datavolymen att mångdubblas. Samtidigt skärps myndighetskraven på produktion och förbrukning av energi och kundernas roll förändras från konsumenter till prosumenter. Den nya Tjänstehubben kommer att lanseras och utvecklingen av smarta nät går snabbt framåt, för att inte tala om utvecklingen inom kommunikationsteknik och IoT (Internet of Things).

Vi har satt ihop en handbok för att hjälpa nätbolagen att förbereda sig för de utmaningar som framkommer i och med förändringarna inom den operativa miljön. Boken stöder nätbolagen och deras väg till framtida fjärravläsning.