Sep 07, 2018

Product Owner - vaikuttava tuoteomistaja

Fotolia_110484461_XLOlen aiemmin kirjoittanut urastani Landis+Gyrillä Team Leadinä. Tiiminveto on mukavaa puuhaa, mutta vaihtelukin virkistää. Viime aikoina olen keskittynyt enemmän tuotteiden vaatimuksiin Product Owner -roolissa. Siitä innostuneena ajattelinkin kirjoittaa siitä, miten tuoteomistaja eli Product Owner voi aktiivisesti vaikuttaa lopputuotteen laatuun.

Etsimme parhaillaan Product Owneria.  Hae nyt!

Ohjelmistotuotteita tehdään markkinoille siksi, että ne helpottaisivat jonkun toisen bisnesalueen kanssa työskentelyä. Kassaohjelmat ovat tästä hyvä esimerkki. Kassoilla työskentelevien on helpompaa ja nopeampaa käyttää kassaohjelmaa manuaalisen työn sijasta, sillä he säästyvät hintalappujen tutkimiselta, rahojen laskemiselta ja muulta käsityöltä. Myös muilla aloilla on vaiheita, joita voidaan automatisoida erilaisilla ohjelmistoilla. IT-ala itsessään on oma bisneksensä, mutta siihen liittyy lähes aina toinenkin bisnesalue. Product Ownerin tehtävänä on tuntea tämä toinen bisnesalue ja toimia tuotekehityksen ja asiakkaan välissä tulkkina.

Asiakkaalla on toimintatapoja, joilla hän on tottunut hoitamaan omaa bisnestään vuosien saatossa. Product Owner kaivaa esille ongelman, jonka asiakas haluaa ratkaista. Kun ongelma on saatu esiin, tuotekehityksen tehtävä on ratkaista se asiakkaan näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. Product Ownerin tehtävä on myös auttaa asiakasta löytämään ne toimintatavat, jotka viime kädessä ovat ylimääräisiä. Tällaisia toimintoja on turha siirtää tuotteeseen tavan vuoksi. Esimerkkinä palataan kassalle. Kauppa aikoo uusia kaikki kassajärjestelmänsä. Vanhassa järjestelmässä tuote tuodaan liukuhihnalla kassalle. Kassahenkilö kääntää sen siten, että viivakoodi on koodinlukijaan päin. Tämä hidastaa kassoja ja aiheuttaa rasitusvammoja. IT-asiantuntijat kuitenkin tuovat esiin, että lukijat ovat kehittyneet. Uutta järjestelmää suunniteltaessa voidaan todeta, että tätä manuaalista kääntämistä ei tarvita uusien lukijoiden takia.

Mitä vaatimuksella ratkaistaan?

Yksi vaikeimmin ymmärretyistä asioista ketterässä tuotekehityksessä on vaatimusten saattaminen tuotekehitykselle siten, että ymmärretään, mitä ongelmaa korjataan. Päästin luovuuteni valloilleen ja tein sarjakuvan havainnollistamaan tilannetta.

Terhi Köykkä_Better Tech_Product Owner image_A

Asiakas sai sitä, mitä hän tilasi. Ratkaisu korjasi tilannetta vain osittain. Tuotekehityksellä on usein laaja käsitys siitä, mikä on mahdollista. Asiakkaan ei pitäisi tarvita miettiä valmista ratkaisua ongelmaansa. Asiakkaan kompetenssi on heidän omassa bisneksessään. Product Owner toimii välissä tulkin tavoin. 

Terhi Köykkä_Better Tech_Product Owner image_B

Kun asiantuntijat ovat selvillä ongelmasta jota ratkaistaan, on helpompi tuottaa innovatiivisia ratkaisuja. 

Product Owner on vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa

Tuotekehitys haluaa ketterästi tuottaa asiakkaalleen juuri sen asiakasta eniten auttavan ratkaisun. Siksi vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tärkeää. Monet yritykset ovatkin nykyään ns. ketteriä. Työtä tehdään lyhyissä jaksoissa, joiden jälkeen tuotos esitetään asiakkaalle. Tulos esitellään asiakkaalle demoten, jolloin saadaan merkityksellistä palautetta mahdollisimman nopeasti. Kaikkien etu on se, että tehdään juuri oikeaa asiaa, oikeaan aikaan.

Laatua myös tuotekehitykseen – Definition of Done

Olen puhunut Product Ownerista asiakkaan näkökulmasta. Hän voi kuitenkin vaikuttaa paljon myös tuotteen laatuun tuotekehityksessä. Tuotekehitys on hektistä puuhaa ja kehittäjät ovat kuin ovatkin ihmisiä - joskus saattaa jotain jäädä huomaamatta. Tuotekehitystiimi on Product Ownerin avustuksella asettanut itselleen valmiin ominaisuuden määritelmän, eli Definition of Done:n (DoD). Ominaisuus ei ole pelkiä koodirivejä vaan siihen liittyy paljon muutakin. Esimerkkeinä vaikkapa rajapintojen dokumentointi ja testiautomaatio. Nämä asiat ovat DoD:ssä listattuna. Tuotekehitystiimi esittelee valmiin ominaisuuden Product Ownerille, jolloin hän varmistaa jokaisen ominaisuuden laadun. Katselmoidessaan toteutusta hän tarkastaa täyttääkö ominaisuus tuon DoD:in. Ovatko rajapintadokumentaatiot paikallaan, onko tarvittava testiautomaatio paikallaan ja niin edelleen? Näin laatu pysyy hyvänä ja toimitamme vain valmiita ominaisuuksia.

Product Ownerilla on suuri rooli myös ketterien menetelmien kehitysnopeuden ennustettavuudessa. Se on mielenkiintoinen aihe ja vaatisi kyllä oman blogitekstin...

Hauskaa syksyä!

Kirjoittaja on Product Owner, jonka kompetenssi ei niinkään ole piirtämisessä.

Lue lisää aiheista: