Energiamurrosta palvelevat kaupan ja teollisuuden sähkömittarit

Perinteiset sähköverkot olivat yksisuuntaisia, isot voimalaitokset tuottivat sähköä ja loppukäyttäjät kuluttivat sitä. Mutta nyt, kun energiasektori siirtyy fossiilisesta energiasta nollahiilisiin energianlähteisiin, jotka on kytketty keski- ja matalajänniteverkkoihin, verkko-operaattoreilla on aivan uudenlaisia haasteita. Lisäksi sähkön lisääntyvä käyttö liikkumiseen ja lämmitykseen sekä viimeaikojen sosioekonomiset muutokset ovat kasvattaneet rajusti energian kysyntää ja hintoja. Näissä energiamurroksen oloissa kaupan ja teollisuuden sähkömittareilta vaaditaan paljon muutakin kuin laskutettavien kilowattituntien mittaamista.

Lue lisää

Uusiutuvan energian ja hajautetun tuotannon jännitteen säädön yhteen sovittaminen

Vuosi 2022 oli 340 gigawatin tuotantoteholla uusiutuvan energian ennätysvuosi, ja kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi pelkästään aurinkosähkön tuotannon kasvavan vuosittain 15 % vuoteen 2030 saakka. Aurinkosähkön verkkoon kytkemisessä on kuitenkin omat haasteensa niin sähköverkkojen kuin voimalaitosten operoijille. Verkkojen suojaamisessa, automatisoinnissa ja tasapainotuksessa voi olla apua älykkäistä verkon ja kuluttajan rajapinnan (grid edge) ratkaisuista ja hajautetun tuotannon etäohjauksesta.

Lue lisää

Kuusi keskeistä viestiä Enlit Europe 2022 -tapahtumasta

Vietimme marraskuun viimeisen viikon Frankfurtissa Enlit Europe 2022 -tapahtumassa, COP27-ilmastokokouksen jälkeen järjestetyssä merkittävässä eurooppalaisessa energia-alan tapahtumassa, jossa keskityttiin ihmisten tarinoihin, projekteihin ja energiasiirtymää tuleviin teknologioihin. Saimme eri keskusteluista, Hub-sessioista ja keynote-puheenvuoroista ja paneeleista paljon eväitä kotiin viemisiksi. Seuraavassa on pikainen katsaus mielestämme tapahtuman tärkeimpiin anteihin. 

Lue lisää

GreenWay tehostaa latauspisteiden hallintaa Etrel Ocean -ohjelmistolla ja kolmansien osapuolten integroinneilla

GreenWay on itäisen Euroopan johtavia latausoperaattoreita (charge point operator, CPO) ja sähköiseen liikkuvuuteen liittyvien palveluiden tarjoajia. Yhtiö rakentaa ja hallinnoi sähköautojen latausinfrastruktuuria ja tarjoaa kattavia latausratkaisuja ja -palveluja.

Lue lisää

Enedis valaa Ranskan tulevan verkon perustuksia

Ranskan suurin verkkoyhtiö Enedis käynnisti vuonna 2007 Linky-projektin 35 miljoonan kuluttajamittarin korvaamiseksi etäluettavilla mittareilla. Yhtiö ylitti tuolloiset EU-vaatimukset luodakseen pohjan maan tulevalle älykkäälle sähköverkolle.

Lue lisää

Kyberturvallisuus Utility 4.0 -aikakaudella

Tietotekniikan (ICT) sekä tuotantotekniikan (OT) yhdistyminen ns. älykkääksi sähköverkoksi, ”smart grid”, on kaksipiippuinen juttu. Tietotekniikka antaa yhtäältä työkalut, joilla voi parantaa olennaisesti sähköverkon luotettavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta helpottamalla tiedonvaihtoa sekä hallitsemalla hajautettuja sähkön tuotanto- ja varastointiresursseja. Samalla se luo edellytykset kuluttajien aktiiviseen osallistumiseen. Toisaalta vihamieliset hyökkääjät voivat käyttää tiedonsiirron haavoittuvuuksia hyväkseen tavoitellessaan rahallista tai poliittista hyötyä.

Lue lisää

Artikkelit aiheen mukaan

Näytä kaikki