Landis+Gyr blogi

  Älykkään verkon kokonaisvaltainen kyberturvallisuus

  OT Security Made Simple podcastin uusimmassa jaksossa Rhebon perustaja ja toimitusjohtaja Klaus Mochalski ja Landis+Gyrin tietoturvajohtaja Todd Wiedman keskustelevat laajasti eri aiheista ja valottavat AMI-järjestelmien tietoturvan jatkuvasti muuttuvia haasteita sekä ratkaisuja niihin.

  Lue lisää  

  AMI-järjestelmien tietoturva: Huomio OT/IT-konvergenssin tuomiin uusiin uhkiin

  Energiateollisuudella on tuotanto- (OT) ja IT-järjestelmien konvergenssin eli yhdentymisen myötä vastassaan uusia ja kehittyviä tietoturvauhkia. Geopoliittinen turbulenssi ja työvoimassa tapahtuneet muutokset aiheuttavat lisähaasteita energiayhtiöiden tietoturvaympäristössä. Niinpä AMI (advanced metering infrastructure) -järjestelmien tietoturvasta onkin entistä tärkeämpi pitää huolta.

  Lue lisää  

  Kyberturvallisuus Utility 4.0 -aikakaudella

  Tietotekniikan (ICT) sekä tuotantotekniikan (OT) yhdistyminen ns. älykkääksi sähköverkoksi, ”smart grid”, on kaksipiippuinen juttu. Tietotekniikka antaa yhtäältä työkalut, joilla voi parantaa olennaisesti sähköverkon luotettavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta helpottamalla tiedonvaihtoa sekä hallitsemalla hajautettuja sähkön tuotanto- ja varastointiresursseja. Samalla se luo edellytykset kuluttajien aktiiviseen osallistumiseen. Toisaalta vihamieliset hyökkääjät voivat käyttää tiedonsiirron haavoittuvuuksia hyväkseen tavoitellessaan rahallista tai poliittista hyötyä.

  Lue lisää  

  Power Supply 4.0: Älykäs! Verkottunut! Turvallinen?

  Energia-alan digitalisaation myötä etäluentainfrastruktuurissa käytettävät tuotanto (OT)- ja IT-järjestelmät ovat yhdentyneet kaikkialla maailmassa. OT- ja IT-järjestelmien yhdentyminen tuo mukanaan kaikki IoT-aikakauden tiedonsiirtomahdollisuuksien edut, kuten henkilökohtaisen energianhallinnan, automatisoidun energianhallinnan ja sähköverkon läpinäkyvyyden. Tuloksena on myöskin ollut yhä kompleksisempia OT/IT-ekosysteemejä, uusia haavoittuvuuksia ja kasvanut kyberhyökkäysten vaara. 

  Lue lisää  

  E360-mittari: tarkkaan harkittua turvallisuutta

  Tietoturvan merkitys älykkäässä sähkön mittauksessa on entistä keskeisempi. Lisääntynyt tiedon määrä, toisiinsa kytkeytyneet järjestelmät, lainsäädäntö sekä kuluttajat edellyttävät jatkuvaa panostusta tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan. E360-mittari vastaa tiukimpiinkin turvallisuusvaatimuksiin.

  Lue lisää  

  Kyberturvallisuus Gridstream -ratkaisussa

  Kyberturvallisuus on organisaation yhteinen asia. Turvallinen järjestelmä on aina kokonaisuus, eikä kokonaisturvallisuutta pystytä rakentamaan kiinnittämällä huomiota vain yhteen järjestelmän osaan. Siksi myös me Landis+Gyrillä panostamme kyberturvallisuuteen kokonaisvaltaisesti etäluentaratkaisun jokaisessa osassa.

  Lue lisää  

  Artikkelit aiheen mukaan

  Näytä kaikki