Landis+Gyr Blogg

Hur ransomware-attacker hotar nätbolagens processer (och hur man hindrar störningar) – Del 2

I den första delen av det här inlägget presenterade vi redan ett NIDS (system för att avslöja obehöriga intrång i nätverk) som en förebyggande lösning mot ransomware-attacker mot operativ teknik (OT). Nu ska vi titta närmare på hur det går till.

Läs artikeln

En framtid med ”Tap & Go” – kontaktlösa betalningar hyllas som revolutionerande för tillgången till offentlig elbilsladdning

Terminaler med kontaktlös betalning hyllas som revolutionerande för offentligt tillgänglig laddning av elbilar. De ger tillgång till en snabb och smidig betalningsmetod till det växande antalet privata och kommersiella elbilsanvändare, och de anses vara en viktig del av omställningen från traditionella till eldrivna fordon, som ska ske under 2030. Denna omställning är helt oumbärlig för att Storbritannien ska kunna nå sina mål om noll nettoutsläpp senast 2050.

Läs artikeln

Hur ransomware-attacker hotar nätbolag (och hur man hindrar störningar) – Del 1

Ransomware-attacker är den största cyberrisken för nätbolag och kritisk infrastruktur globalt. Kärnan i varje cybersäkerhetsstrategi är att upptäcka skadlig aktivitet under förberedelsefasen av en attack för att förhindra störningar och spridning.


Läs artikeln

Nätövervakning – insyn och kontroll för det aktiva elnätet

Medan världen går mot en allt mer hållbar och decentraliserad energiförsörjning i framtiden, står nätoperatörerna inför ökande utmaningar för att anpassa nätet, hantering av tillgångar och energi, nätbalansering och säkerhet. Vilka är dessa utmaningar och hur kan de åtgärdas?

Läs artikeln

7 saker att beakta vid uppbyggnad av ett AMI-ekosystem

Nätbolagen står i dag inför hittills okända utmaningar och möjligheter, när de strävar efter att möta de ökande kraven från sina kunder och intressenter. För att svara på dessa behov krävs ett ekosystem för avancerad mätinfrastruktur (AMI) som kan erbjuda pålitliga och exakta data, stöda flera användningsfall och skapa användningsbara insikter för att hjälpa dem att optimera sin verksamhet och kundservice. Vad är bra att tänka på vid uppbyggnad av ett ekosystem för mätning? Sju saker att beakta vid uppbyggnad av ett AMI-ekosystem.


Läs artikeln

Hjälp till konsumenter i energikrisen

De höjda energipriserna de senaste tolv månaderna har överraskat många konsumenter och avsevärt bidragit till den ekonomiska pressen på företag och hushåll under den pågående ekonomiska krisen. I Storbritannien går det inte en dag utan att energi- och elkostnaden i synnerhet dominerar konversationer, nyhetsinslag och kommentarer i medierna.

Läs artikeln