Integrace obnovitelných zdrojů energie s řízením napětí DER

Rok 2022 byl rekordní pro kapacitu obnovitelných zdrojů, která dosáhla 340 GW. Podle Mezinárodní energetické agentury se očekává, že elektřina vyrobená pouze z fotovoltaiky poroste o 15 % ročně až do roku 2030. Integrace fotovoltaických elektráren však přináší výzvy jak pro provozovatele sítí, tak pro provozovatele elektráren. Inteligence na okraji sítě a vzdálené řízení DER mohou pomoci chránit, automatizovat i vyvažovat naše stále dynamičtější sítě.

Přečíst článek

Měřicí přístroje pro novou éru v energetice

Tradiční řízení elektrické sítě bylo založeno na jednom směru toku energie od velkých výrobních jednotek ke koncovým uživatelům. S přechodem energetického sektoru od fosilních zdrojů energie k bezuhlíkovým zdrojům energie, které jsou připojeny na střední a nízké napětí, čelí provozovatelé sítí zcela novým výzvám. S elektrifikací dopravy a teplárenství a s nejnovějším socioekonomickým vývojem navíc dramaticky roste poptávka po energii. Ve hře je také její cena. V této nové energetické éře jsou měřicí přístroje v komerční i průmyslové sféře  předurčeny k tomu, aby sloužily širšímu spektru využití, než je pouhé účtování energie.

Přečíst článek

6 klíčových poznatků z Enlit Europe 2022

Poslední listopadový týden jsme strávili ve Frankfurtu nad Mohanem na veletrhu Enlit Europe 2022. Jde o významnou evropskou událost na poli energetiky. Veletrh navazoval na konferenci COP27 zaměřenou na příběhy lidí, projektů a technologií, které tvoří hybnou sílu energetické transformace. Z rozhovorů, diskuzí, přednášek, a panelů jsme si odnesli řadu důležitých poznatků. Zde je krátké shrnutí toho nejvýznamnějšího. 

Přečíst článek

GreenWay posiluje řízení dobíjecích stanic díky Etrel OCEAN a systémům třetích stran

Jakožto přední provozovatel dobíjecích stanic a poskytovatel služeb v oblasti elektromobility ve východní Evropě se společnost GreenWay zabývá výstavbou a správou infrastruktury pro dobíjení elektromobilů a nabízí širokou škálu řešení a služeb.

Přečíst článek

Enedis pokládá ve Francii základy pro síť budoucnosti

Když největší francouzský distributor elektřiny Enedis v roce 2007 zahájil projekt Linky na výměnu 35 milionů domácnostních elektroměrů za chytrá měřidla, jednala společnost nad rámec požadavků EU a položila tak základy pro budoucí chytrou síť v zemi.

Přečíst článek

Kybernetická bezpečnost v éře Veřejných služeb 4.0

Sbližování informačních a komunikačních technologií (IKT) a provozních technologií v inteligentních sítích je dvousečná zbraň. Na jedné straně IKT umožňují výrazně zlepšit spolehlivost, bezpečnost a efektivitu sítě tím, že usnadňují výměnu informací, řídí distribuované zdroje výroby i ukládání a zároveň umožňují aktivní účast koncového spotřebitele. Na druhou stranu mohou útočníci zneužít zranitelnosti komunikačních systémů k finančnímu zisku nebo politickému vlivu.

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše