Blog Landis+Gyr

  Výběr komunikační cesty AMI

  Komunikace je klíčovou součástí jakékoli implementace inteligentní sítě nebo AMI. V závislosti na případech použití aplikace, geografii, venkovských/městských oblastech nebo stávající infrastruktuře si však provozovatel sítě může vybrat PLC, mesh nebo mobilní komunikaci. Jak mohou se stále rozmanitější a aktivnější spotřebitelskou základnou, která nyní zahrnuje prosumery (samospotřebitele), nabíjení elektrických vozidel, obnovitelné zdroje a další, veřejné služby zajistit, aby všechny tyto segmenty byly obsluhovány bez narušení jejich AMI? 

  Přečíst článek

  Komplexní kybernetická bezpečnost pro smartgrid

  V poslední epizodě podcastu „OT Security Made Simple“ Klaus Mochalski, zakladatel a generální ředitel společnosti Rhebo, rozmlouvá s Toddem Wiedmanem, hlavním bezpečnostním ředitelem společnosti Landis+Gyr, společně se zabývají řadou témat a osvětlují vyvíjející se výzvy a řešení v oblasti zabezpečení AMI.

  Přečíst článek

  Integrace fotovoltaických elektráren – evropská výzva

  Integrace energie z obnovitelných zdrojů do sítě nízkého napětí (NN) je téma, o kterém jsme diskutovali s více než 40 provozovateli distribučních soustav v Evropě a dospěli jsme k závěru, že velká část nových žádostí o připojení, zejména pro fotovoltaické elektrárny, je zamítána nebo výrazně odkládána.

  Problém připojení fotovoltaických elektráren k síti nízkého napětí je mezi evropskými provozovateli distribučních soustav (PDS) velmi rozšířený a v odvětví vyvolává značné obavy. Abychom tento problém osvětlili, pojďme se hlouběji seznámit s různými aspekty tohoto problému a prozkoumat možná řešení.

  Přečíst článek

  5 kroků k inteligentnější měřicí infrastruktuře

  Ať už se jedná o první instalaci, druhou vlnu implementace nebo transformační modernizaci, budování pokročilé měřicí infrastruktury (AMI) je cesta. Jaké kroky podniknete, když se rozhodnete posunout svou AMI na další úroveň?

  Přečíst článek

  GridFlex Control: Převzetí kontroly nad aktivní sítí

  Ve stále více decentralizované síti čelí provozovatelé distribučních soustav problémům při udržování odolnosti sítě, vyrovnávání sítě, bezpečnosti a zabezpečení, jakož i při optimalizaci správy aktiv. Schopnost účinně sledovat a kontrolovat rozvodnou síť a její aktiva má zásadní význam pro identifikaci problémů a přijímání preventivních a nápravných opatření před tím, než dojde k ovlivnění spolehlivosti rozvodné sítě. Digitalizace energetického systému prostřednictvím zavádění inteligentních měřicích a řídicích zařízení naštěstí otevírá prostor pro manévrování v další fázi energetického přechodu.

  Přečíst článek

  Zabezpečení AMI: Řešení rozšířené oblasti hrozeb OT – IT

  Odvětví veřejných služeb čelí v moderní době sbližování provozních technologií (OT) a informačních technologií (IT) novým a vyvíjejícím se bezpečnostním hrozbám. Bezpečnostní prostředí pro veřejné služby dále zkomplikovaly geopolitické nepokoje a změny v oblasti pracovních sil. V důsledku toho je stále důležitější zabezpečit pokročilé měřicí systémy (AMI).

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše