Landis+Gyr Blogg

  End-to-end-cybersäkerhet i det smarta elnätet

  I det senaste avsnittet av podden ”OT Security Made Simple” pratar Klaus Mochalski, grundare och VD för Rhebo, med Todd Wiedman, säkerhetschef hos Landis+Gyr, om en mängd olika teman, och de belyser den pågående utvecklingen inom AMI-säkerhet där nya utmaningar och lösningar uppkommer.

  Läs artikeln  

  Säkerhet inom AMI: Hur vi bemöter det ökade hotet mot OT och IT

  Energisektorn står inför nya säkerhetshot som utvecklas i den moderna erans konvergens mellan informationsteknologi (IT) och operativ teknik (OT). Geopolitisk turbulens och arbetskraftsförändringar har ytterligare försvårat säkerhetslandskapet inom energisektorn. Resultatet är att det blivit allt viktigare med säkrare system för avancerad mätinfrastruktur (AMI).

  Läs artikeln  

  Cybersäkerhet i Utility 4.0-eran

  Att ICT och operativ teknik sammanlänkas i dagens smarta elnät är ett tveeggat svärd. Å ena sidan ger ICT möjlighet att förbättra elnätets tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet avsevärt genom ett bättre informationsutbyte. Samtidigt underlättar det hanteringen av distribuerade energikällor och energilager samt ger slutanvändarna en mer aktiv roll. Å andra sidan kan sårbarheter i kommunikationssystemen utnyttjas för ekonomisk vinst eller politiska syften.

  Läs artikeln  

  Power Supply 4.0: Smart! Uppkopplad! Säker?

  Digitalisering av energiindustrin har lett till ett möte mellan operativ teknik och informationsteknik i mätarinfrastrukturer världen över. Denna tekniska konvergens ger tillgång till alla fördelar som den uppkopplade IoT-eran medför, till exempel insikter om personlig energihantering, automatiserad energihantering och elnätstransparens. Samtidigt har utvecklingen även resulterat i alltmer komplexa OT/IT-ekosystem med nya sårbarheter och ökad exponering för attacker.

  Läs artikeln  

  E360: Noggrant genomtänkt säkerhet

  Ökande datamängder, sammankopplade elnätsinfrastrukturer, lagstiftning och en allmän medvetenhet om säkerhets- och integritetsfrågor ökar säkerhetskraven även för smarta mätare. E360 är vårt svar på de strängaste säkerhetskraven.

  Läs artikeln  

  Säkerhet i kärnan

  Ett säkert system är alltid ett komplett paket, och övergripande säkerhet kan inte byggas genom att endast fokusera på en enda komponent i systemet. därför fokuserar Landis+Gyr på en omfattande säkerhet i hela vår lösning - Från mätaren till kommunikationslösningen och från systemet till tjänsten.

  Läs artikeln