Landis+Gyr Blogg

  Mirko Windisch

  Mirko Windisch

  Mirko Windisch works as a senior product manager for industrial meters and Power Quality Instruments, focusing especially on the E660 portfolio. He is an experienced specialist in metering, local control use cases and standardization.

  Nya E660: avancerade mät- och analyslösningar för industrin i ny tappning

  Energiomställningen kräver nya lösningar. Utmaningar orsakas av allt från instabilitet i elnätet på grund av distribuerad elproduktion till ökade risker vad gäller cybersäkerhet, regulatoriska förändringar och förändringar i affärsmiljön. Framsynta elnätsföretag behöver teknik som löser dessa utmaningar och samtidigt skapar nya möjligheter. Nya Landis+Gyr E660 är utvecklad med dessa behov i åtanke: den senaste tekniken för mätning av både elförbrukning och elkvalitet samt avancerade Grid Edge-funktioner – allt i en och samma elmätare.

  Läs artikeln