Mirko Windisch

Mirko Windisch

Mirko Windisch works as a senior product manager for industrial meters and Power Quality Instruments, focusing especially on the E660 portfolio. He is an experienced specialist in metering, local control use cases and standardization.

Landis+Gyr Blogg

Nya E660: avancerade mät- och analyslösningar för industrin i ny tappning

Energiomställningen kräver nya lösningar. Utmaningar orsakas av allt från instabilitet i elnätet på grund av distribuerad elproduktion till ökade risker vad gäller cybersäkerhet, regulatoriska förändringar och förändringar i affärsmiljön. Framsynta elnätsföretag behöver teknik som löser dessa utmaningar och samtidigt skapar nya möjligheter. Nya Landis+Gyr E660 är utvecklad med dessa behov i åtanke: den senaste tekniken för mätning av både elförbrukning och elkvalitet samt avancerade Grid Edge-funktioner – allt i en och samma elmätare.

Läs artikeln