Jul 04, 2017

Asiakaspalvelua rennossa hengessä ja hyvällä huumorilla

"Vaikka se on ehkä vähän klisee, niin täällä tuen tehtävissä yksikään päivä ei ole samanlainen. Monennäköistä pääsee tekemään ja intoa riittäessä voi edetä vaikka mihin. Työskentely on kivaa tässä porukassa.", kuvailee ensimmäisen tason tukitiimin Satu Hakulinen Landis+Gyrin asiakastuen arkea. 

Landis+Gyrillä asiakastuki palvelee kahdessa tasossa: Ensimmäisen tason tukihenkilöt ovat Landis+Gyrin asiakkaiden ensisijaisia kontakteja ongelma- ja tukitilanteissa. Ensimmäinen taso ei vain vastaanota asiakkaiden yhteydenottoja, vaan pyrkii aktiivisesti ratkaisemaan ongelmia ja vastaamaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Jos joku tietty tilanne kuitenkin vaatii tarkempaa ja enemmän aikaa vievää selvittelyä, ottaa toisen tason tuki asian hoitaakseen. 

asiakastuki2d.jpg

Laaja pelikenttä täynnä erilaisia tehtäviä

Kun asiakas sitten ottaa yhteyttä asiakastukeen, joko Landis+Gyrin palveluportaalin, sähköpostin tai puhelimen välityksellä, miten ja minkälaisilla työkaluilla tukipyyntöjä lähdetään selvittelemään? "Sekä ensimmäisen ja toisen tason tehtävissä vaaditaan pääpiirteissään samantyyppistä osaamista, mutta toisen tason tuessa on tiettyihin osa-alueisiin enemmän keskittyviä henkilöitä. Esimerkiksi tietokantaosaaminen, ymmärrys Windows-palvelimista, verkoista ja palvelimien välisistä yhteyksistä ovat sellaista, mitä tarvitaan päivittäin", toisen tason tukea vetävä Antti Ahonen kertoo.

satu-ismo-leif.jpg

Satu, Ismo ja Leif hoitavat ensimmäisen tason tukea 

"Nyt käynnissä oleviin rekryihin emme kuitenkaan etsi mitään valmista tekijää. Tärkeämpää on, että on kiinnostunut opettelemaan uutta. Tukea ja koulutusta on tarjolla kaikille uusille tiimin jäsenille. Laaja-alainen ymmärrys it-kentästä on tietenkin hyvästä, koska tukitilanteet voivat olla hyvinkin erilaisia," Antti kertoo tuen tehtävien osaamisvaatimuksista. Osaamisesta ja omasta mielenkiinnosta riippuen tehtävissä on mahdollisuus keskittyä tiettyihin osa-alueisiin, kuten vaikkapa kommunikaatioteknologioihin, tietokantoihin tai palveluiden kehittämiseen. "Pelikenttä on laaja ja osaamista tarvitaan oikeastaan joka osaamisalueelle", Antti mainitsee. 

Pohjoismaiden tukitarpeiden kasvaessa ensimmäisen tason tukeen haetaan tällä hetkellä erityisesti ruotsin kielen osaajaa, toisen tason tuessa pärjää suomen ja englannin kielellä. Molemmissa tehtävissä töitä tehdään pääasiassa tavallisten toimistoaikojen puitteissa. "Tosi paljon tehdään töitä yhdessä, joten tiimipelaaminen ja asiakaspalveluhenkisyys ovat tietysti tärkeä osa näitä tehtäviä", Satu kertoo. 

Piuhat ja langat ympäri taloa

Asiakastuen tehtävät eivät rajoitu pelkkään tukipyyntöjen selvittelyyn, vaan sisältävät laaja-alaisesti erilaisia tehtäviä ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. "Ensimmäisen tason tuessa meillä on piuhat ja langat joka puolelle taloa. Teemme paljon yhteistyötä muun muassa myynnin, logistiikan, taloushallinnon ja markkinoinnin kanssa. Olemme myös mukana erilaisissa asiakastilaisuuksissa", Satu kertoo.

Toisen tason tehtävissä yhteistyötä on enemmän tuotekehityksen ja tuotehallinnan kanssa: "Meidän kauttamme tulee lukuisia kehitysideoita ja asiakasvaatimuksia, joita sitten kommunikoimme eteenpäin tuotekehitykselle ja tuotehallinnalle. Järjestämme myös paljon sisäisiä koulutuksia.", Antti mainitsee yhteistyöstä talon sisällä. 

Yhä tärkempi ja jatkuvasti suuremmassa roolissa oleva osa toisen tason tuen tehtäviä ovatkin erilaisten palveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Perustyön ohella tehdään järjestelmäasennuksia ympäri Eurooppaa oleville asiakkaille, järjestetään koulutuksia ja vaikkapa optimoidaan tietokantoja. "Koko ajan pohdimme, millä tavoin tuotamme enemmän lisäarvoa asiakkaillemme. Myös näiden asioiden kehittämisestä innostunutta kaveria tarvitsemme tiimiimme", Antti kertoo toisen tason tuen tehtävistä. 

Minkälaiset työkaverit sitten odottavat uusia asiakastuen tulokkaita Landis+Gyrillä? Antti kertoo, että tuen tehtävissä ei pienestä hätkähdetä: "Meitä on täällä monenlaisen taustan omaavia ja erilaisissa työtehtävissä toimineita asiantuntijoita. Hommia tehdään rennossa hengessä ja hyvällä huumorilla. Kannattaa ehdottomasti hakea mukaan!". 

Kiinnostuitko?  Katso avoimet paikkamme täältä.