blog-background-1920px

7 saker att beakta vid uppbyggnad av ett AMI-ekosystem

2023-mar-30 14:56:09

Responding to the call of connectivity_Slush 2017

Nätbolagen står i dag inför hittills okända utmaningar och möjligheter, när de strävar efter att möta de ökande kraven från sina kunder och intressenter. För att svara på dessa behov krävs ett ekosystem för avancerad mätinfrastruktur (AMI) som kan erbjuda pålitliga och exakta data, stöda flera användningsfall och skapa användningsbara insikter för att hjälpa dem att optimera sin verksamhet och kundservice. Vad är bra att tänka på vid uppbyggnad av ett ekosystem för mätning? Sju saker att beakta vid uppbyggnad av ett AMI-ekosystem.


1. Precisionsmätning mellan nätet och slutkunderna

Välj avancerade mätare med IoT-egenskaper som är specialiserade för hushåll, industrin, kommersiellt bruk och på nätnivå. Mätarna ska erbjuda exakta och pålitliga precisionsmätningar i realtid. Dessutom ska både utrullningen och integreringen av mätarna ske problemfritt med den befintliga infrastrukturen.

2. Pålitlig och flexibel kommunikation

Kommunikationen är en central faktor i alla smarta nät eller AMI-system. Beroende på applikationer, geografi, landsbygd/stadsområde eller befintlig infrastruktur kan en nätoperatör välja PLC, mesh eller mobilnätskommunikation. Att säkerställa bra täckning, hastighet och pålitlighet är avgörande. Vanligtvis behöver den avancerade mätinfrastrukturen stöd för flera kommunikationsprotokoll för att säkerställa säker och pålitlig dataöverföring samtidigt till SCADA-system och HES.

3. Flexibla mjukvaruplattformar

För att skapa användningsbara insikter från data som AMI-ekosystemet samlar in krävs flexibla mjukvaruplattformar (till exempel HES och system för hantering av mätdata) som är kapabla att hantera ditt ekosystem för mätning, få tillgång till nätintelligens, mata in till SCADA och andra system, hantera utrullningar och mycket mera. Mjukvaruplattformarna ska vara enkla att rulla ut lokalt, i en privat moln-, multimoln- eller hybridmiljö.

4. Säkerhet inom OT och IT

AMI-ekosystemet ska prioritera datasäkerheten genom att tillämpa säkra och krypterade kommunikationsprotokoll, säker lagring av data samt omfattande övervakning och hantering av säkerheten. Kritisk infrastruktur som smarta elnät måste ha den högsta möjliga säkerhetsnivå som de operativa och ekonomiska förutsättningarna tillåter. En komplett säkerhetsarkitektur med inbyggd säkerhet hela vägen från uppbyggnad till implementering och drift är avgörande. Att garantera säkerheten i smarta elnät förutsätter ett helhetstänkande som bygger på beprövade branschstandarder, pålitliga ICT- och OT-ändpunkter samt samarbete mellan olika teknikleverantörer, elnätsföretag och myndigheter i att fastställa policyer och rutiner för IT-säkerhet.

5. Skalbarhet

AMI-ekosystemet måste vara flexibelt och skalbart med möjlighet att expandera och anpassa infrastrukturen enligt nya förändringsbehov. Detta kan innebära att övergå till molnet där programvara, infrastruktur eller till och med professionella tjänster erbjuds på prenumerationsbasis.  Allt fler elnätsbolag övergår till tjänstebaserade leveransmodeller för att göra affärsverksamheten mer flexibel samt minska de tekniska riskerna och hålla kostnaderna låga. Hitta den servicenivå som passar behoven och budgeten.

6. Integration och interoperabilitet

Ditt AMI-ekosystem måste problemfritt interagera med den befintliga infrastrukturen, inklusive SCADA, HES, fakturering, CIS och andra system. Integrationen måste vara lätt att hantera och tillåta dig att utnyttja dina existerande investeringar. Med framstegen inom kommunikationsteknik, smarta enheter och konsumentengagemang har nätverksinteroperabilitet blivit ett nyckelkrav i IoT-implementeringar för elnätsbolag. De potentiella fördelarna som uppkommer är reducerade risker i försörjningskedjan, undvika att bli bunden till en viss leverantör, reducerade kostnader och möjligheten till ett mer omfattande ekosystem av IoT-sensorer och enheter för flera applikationer. 

7 Lång livslängd och samarbete

Slutligen, beakta livslängden för ditt AMI-ekosystem. Ekosystemet ska vara stabilt med avancerade mätare som har lång livslängd och mjukvaruplattformar som uppdateras regelbundet för att stöda nya användarfall och tekniker. Det är viktigt att utveckla ett samarbete med dina AMI-leverantörer så att dom under lång sikt kan stödja dig med sina lösningar, enheter och tjänster.

När du bygger ditt AMI-ekosystem är det viktigt att säkerställa precisionsmätningar genom pålitliga anslutningar till flexibla mjukvaruplattformar samtidigt som säkerheten för elnätet och data inte äventyras. Dessutom är det viktigt att bygga för framtiden och säkerställa skalbarhet och integration utöver befintliga system. Därmed är det möjligt att expandera och utveckla den avancerade mätinfrastrukturen enligt framtida behov. Genom att noggrant överväga dessa punkter kan du bygga ett AMI-ekosystem som möter dina behov, stöder dina mål och ger värde på lång sikt.

 

Boka ett möte med en expert

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR