Landis+Gyr Blogg

  Anoop Gangadharan

  Anoop Gangadharan

  Head of Marketing EMEA

  Sju sätt som nätövervakningslösningar hjälper nätbolag att hantera elnätet

  För att strömförsörjningen ska vara tillförlitlig och effektiv är det ytterst viktigt att säkerställa att elnätet klarar kommande förändringar med bibehållen elkvalitet. Det kan dock bli knepigt att upprätthålla en strömförsörjning av hög kvalitet i ett alltmer komplext och dynamiskt elnät som behöver vara anpassat till förnybar energi, laddning av elbilar och hög aktivitet från så kallade prosumenter. Hur kan elnätsplanerarna och nätoperatörerna lyckas upprätthålla ett säkert, tillförlitligt och förändringståligt nät?  I den här bloggen tar vi upp hur en nätövervakningstjänst kan vara till hjälp.

  Läs artikeln  

  Nätövervakning – insyn och kontroll för det aktiva elnätet

  Medan världen går mot en allt mer hållbar och decentraliserad energiförsörjning i framtiden, står nätoperatörerna inför ökande utmaningar för att anpassa nätet, hantering av tillgångar och energi, nätbalansering och säkerhet. Vilka är dessa utmaningar och hur kan de åtgärdas?

  Läs artikeln  

  7 saker att beakta vid uppbyggnad av ett AMI-ekosystem

  Nätbolagen står i dag inför hittills okända utmaningar och möjligheter, när de strävar efter att möta de ökande kraven från sina kunder och intressenter. För att svara på dessa behov krävs ett ekosystem för avancerad mätinfrastruktur (AMI) som kan erbjuda pålitliga och exakta data, stöda flera användningsfall och skapa användningsbara insikter för att hjälpa dem att optimera sin verksamhet och kundservice. Vad är bra att tänka på vid uppbyggnad av ett ekosystem för mätning? Sju saker att beakta vid uppbyggnad av ett AMI-ekosystem.


  Läs artikeln  

  6 intryck från Enlit Europe 2022

  Sista veckan i november deltog vi i Enlit Europe 2022 i Frankfurt – ett stort europeiskt energievenemang som ägde rum efter FN:s klimatkonferens (COP27). Fokuset låg på människor, projekt och teknik som driver energiomställningen. Vi tog med oss ​​en hel del lärdomar från mässans många samtal, hub sessions, föreläsningar och paneler. Nedan följer en snabb överblick över våra främsta intryck. 

  Läs artikeln  

  Cybersäkerhet i Utility 4.0-eran

  Att ICT och operativ teknik sammanlänkas i dagens smarta elnät är ett tveeggat svärd. Å ena sidan ger ICT möjlighet att förbättra elnätets tillförlitlighet, säkerhet och effektivitet avsevärt genom ett bättre informationsutbyte. Samtidigt underlättar det hanteringen av distribuerade energikällor och energilager samt ger slutanvändarna en mer aktiv roll. Å andra sidan kan sårbarheter i kommunikationssystemen utnyttjas för ekonomisk vinst eller politiska syften.

  Läs artikeln  

  Metering as a Service – en möjlighet till omvandling

  Vi ställs inför en tuff vinter med stigande energipriser och en hotande energikris. Elnätsbolagen står också inför flera utmaningar i form av finansiella begränsningar, intäktsskydd och regulatorisk press samtidigt som marknaden har blivit allt mer instabil. Allt fler elnätsbolag övergår till tjänstebaserade leveransmodeller för att göra affärsverksamheten mer flexibel samt minska de tekniska riskerna och hålla kostnaderna låga.

  Läs artikeln