Att ersätta rundstyrning – schweiziska AEW Energie AG stärker laststyrningen i Aargau

Hur man ska ersätta konventionell rundstyrning är en aktuell frågaför många energileverantörer just nu. Schweiziska AEW Energie AG rekommenderar ett proaktivt tillvägagångssätt och anser att smarta elmätare och laststyrning med samma teknik kan erbjuda stora synergivinster vid både implementering och drift.

Läs artikeln

Integrering av förnybar energi med spänningsstyrning av distribuerade energiresurser

Fjolåret var ett rekordår för förnybar energi med en global kapacitet på hela 340 GW. Bara inom solel väntas en ökning på 15 procent per år fram till 2030 enligt Internationella energirådet IEA. Men att integrera solel innebär utmaningar för både elnätsföretag och solcellsparker. Elnätsintelligens och fjärrstyrning av distribuerade energiresurser kan bidra till att skydda, automatisera och balansera våra alltmer dynamiska elnät.

Läs artikeln

Hantering av förnybara energikällor: fördelarna med spänningsreglering

Övergången till förnybar energiproduktion är en förutsättning för att skapa en grönare och mer hållbar framtid för oss alla. Stora framsteg har skett inom integration av förnybara energikällor i elnät och enligt internationella energirådet IEA kommer produktionen av solel att öka med 15 procent per år fram till 2030. Det är goda nyheter – men integration av solel medför även ett antal utmaningar.

Läs artikeln