blog-background-1920px

Hjälper nätbolagen att navigera i energiomställningen

2022-feb-02 10:48:24

smart meteringUnder de två senaste åren har omställningen tagit fart inom energiindustrin. Vi har träffat Bodo Zeug, Executive Vice President och Head of Landis+Gyr EMEA, för att prata om megatrenderna som formar energisektorn, hur de påverkar nätbolagen och hur Landis+Gyr kan hjälpa nätbolagen att möta befintliga och framtida utmaningar.

Bodo Zeug-1

Bodo Zeug - Executive Vice President och Head of Landis+Gyr EMEA

Bodo, sedan september 2021 har du lett Landis+Gyr i Europa, Mellanöstern och Afrika. Vad står högst upp på din agenda?


Bodo: Mitt motto har alltid varit att sätta kunderna främst. Många av våra kunder är i färd med utrullningen av smarta elmätare. Vår högsta prioritet är ett smidigt genomförande av deras projekt och tillförlitliga produktleveranser. Tyvärr påverkas vår industri precis som många andra av problemen i de globala leveranskedjorna, inklusive brist på och prisökningar för elektroniska komponenter, materialbrist och höjda fraktkostnader.

Våra team i Europa och resten av världen jobbar hårt med våra leverantörer för att hitta lösningar och begränsa konsekvenserna för våra kunder. Det viktigaste i mitt jobb just nu är att hålla våra löften och hantera de kostnader som problemen medför tillsammans med vår Supply Chain-enhet, Landis+Gyrs lokala organisationer i olika länder och vårt starka partnernätverk.

 

Hur ser du på energisektorn och de trender som påverkar branschen i dag?


Bodo: När det gäller megatrender finns det två aspekter jag vill lyfta fram. Den första är strävan efter nettonollutsläpp, där tempot har ökat enormt under de två senaste åren. Vi har fått se många länder, städer, nätbolag och företag gå ut med ambitiösa planer för utfasning av kol trots den rådande ekonomiska osäkerheten. Den andra är övergången till elfordon som verkligen har slagit igenom, särskilt i Europa och USA. År 2020 låg den globala marknadspenetrationen för elbilar på 4,8 procent. I Europa var den 9,7 procent och i USA 2,3 procent. Försäljningen av elbilar ökade globalt med 140 procent under det första halvåret 2021 jämfört med samma period året innan. Detta har skapat ett stort behov av att utveckla och bygga ut laddinfrastrukturen och kräver ny lagstiftning och tekniska genombrott. Följaktligen väntas den globala marknaden för elbilsladdning att växa med 37,10 miljarder dollar åren 2021–2025, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 36,64 procent.

Allt detta kommer att öka efterfrågan på el och särskilt el från gröna källor. Konsumenterna vill ha förnybar el till rimligt pris. Samtidigt vill allt fler ta en proaktiv roll som prosumenter och på så vis bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Vad innebär detta för nätbolagen?


Bodo: Nätbolagen måste investera kraftigt i sina elnät för att tillgodose den ökande efterfrågan på el och säkerställa ett robust elnät. Samtidigt behöver de öka andelen förnybara energikällor för att uppnå nollutsläppsmålet i framtiden. Allt detta förutsätter flexibla energihanteringslösningar för att balansera den variation som integrationen av förnybara energikällor och efterfrågan på elfordon orsakar. Föreställ dig till exempel att alla som äger en elbil kommer hem och börjar ladda sina bilar samtidigt på kvällen. Utan efterfrågeflexibilitet skulle elnätet kollapsa. Här spelar elkvaliteten en stor roll. Dessutom behöver nätbolagen främja digitalisering av infrastrukturen och sina processer för att bli mer effektiva och skapa ökad transparens. Detta förutsätter användbara data för att förbättra besluten och förebygga risker och sårbarheter. Smarta elmätare och sensorer kommer att spela en allt större roll och erbjuda realtidsdata för fakturering och tjänster till konsumenter, men även data om elnätets status. När infrastrukturen samtidigt blir allt mer digitaliserad behöver nätbolagen vara medvetna om växande cybersäkerhetsrisker och implementera säkerhetslösningar för att skydda sina tillgångar. På det hela taget innebär det hantering av nya affärsområden och uppgifter som kräver nya kunskaper, vilket i sin tur väcker frågan om vad man ska hantera själv eller via en partner, på plats eller som molntjänst.

Vilken roll spelar Landis+Gyr i omställningen?


Bodo: Smarta elmätare har varit en av våra kärnkompetenser i många år och utgör även fortsättningsvis en av hörnstenarna i omställningen. Mätarnas betydelse underskattades sannolikt när tekniken först lanserades. Det handlar om mycket mer än bara mätvärdesinsamling och fakturering. Smarta elmätare kommer att spela en viktig roll i att göra elnäten smartare och mer flexibla. Data från mätarna bidrar med välbehövlig transparens i elnäten, och gör det möjligt att förutse belastningstoppar och minskningar i efterfrågan för att mer effektivt balansera den tillgängliga kapaciteten. Elleverantörer kan då hålla elanvändarna underrättade om hög efterfrågan och höga priser eller erbjuda förmånligare tariffer och incitament vid låg efterfrågan. Denna typ av flexibilitet är avgörande för att garantera elnätets stabilitet då förnybara energikällor med varierande produktion blir en del av energimixen.

Under årens lopp har vårt utbud utvecklats från enbart elmätare till kompletta end-to-end IoT-lösningar och tjänster, vilket ger våra kunder tillgång till fördelarna med smarta elmätare och data som mätarna producerar. Dagens energiföretag drar nytta av alla tidigare projekt med smarta elmätare som vi genomfört åt nätbolag av alla storlekar. Vi vet vilken typ av teknik som krävs och besitter dessutom kunskapen som krävs för utrullning och drift av smarta elmätare.

Men vi slutar inte där. Vi vill dessutom att ett partnerskap med oss ska ge kunderna trygghet och möjlighet att fokusera på befintliga och framtida utmaningar. Ett exempel är den snabba utvecklingen av lågspänningsnät och laddinfrastrukturen för elbilar som påverkar såväl konsumenternas elräkningar som elnätens stabilitet. Därför satsar vi på elnätsintelligens och lösningar för elkvalitet, efterfrågeflexibilitet, cybersäkerhet och elbilsladdning.

Kan du ge oss några exempel på dessa nya lösningar?


Bodo: Vi har till exempel kombinerat vår unika kunskaper om smarta elmätare och elnätsintelligens med Googles expertis inom dataanalys, AI och maskininlärning för att utveckla gemensamma lösningar för molnbaserade analyser, mönsterigenkänning och elkvalitet. Dessa applikationer kommer att underlätta elnätsdriften genom ökad synlighet och ge konsumenter information som bidrar till en mer hållbar energianvändning. Förvärvet av Rhebo, en ledande leverantör inom cybersäkerhet för operativ teknik (OT) och IoT-nät, har utökat vår portfölj inom säkerhetslösningar och möjliggör identifiering av avvikelser och hot i utkanten av elnätet, ett område som har kritisk betydelse för företag som moderniserar sina elnät.

Inom elbilar bidrar våra nya familjemedlemmar Etrel och True Energy till att utöka vårt erbjudande inom efterfrågeflexibilitet för bättre elnätsdrift, exempelvis genom att elbilar inte automatiskt börjar ladda så fort de kopplas till laddboxen utan först vid ett optimalt tillfälle när efterfrågan är låg. Med True Energys app kan nätbolagen dessutom skapa incitament för kunderna och dra nytta av folks intresse för att ladda sina elbilar med grön el. Dessutom ser våra kunder den växande marknaden för hemmaladdare som en tillväxtmöjlighet och är därför på jakt efter hårdvara och mjukvara för att bygga ut och hantera laddningsinfrastrukturen. Förvärven av Etrel och True Energy ger oss möjlighet att hjälpa kunderna göra insteg på denna nya marknad och utöka sina portföljer.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR