blog-background-1920px

Kajave integreras med Landis+Gyrs DHC-tjänst till Finlands nationella datahub

2022-maj-16 17:42:15

AdobeStock_268786932Finland är ett av länderna i Europa som kommit längst med digitalisering i energisektorn. I Finland har man infört en nationell datahubb för centraliserat informationsutbyte som förenklar och snabbar på den dagliga verksamheten för både elanvändare och elnätsaktörer. Kajave Oy använder Landis+Gyrs anslutningstjänst till Datahubben för att överföra förbrukningsdata och därmed möjliggöra säker tillgång till data i realtid för kunder och elnätsaktörer.

Fingrid Datahub – ett landsomfattande initiativ

I februari 2022 lanserades det centraliserade systemet för informationsutbyte på den finska elhandelsmarknaden. Den nationella datahubben samlar in information om elanvändning, avtal och elförbrukning från över 3,7 miljoner mätpunkter i Finland . Över 100 elleverantörer och 80 elnätsföretag förväntas använda sig av den för att betjäna sina elkonsumenter. Datahub Oy som har hand om administrationen av den finska datahubben är ett helägt dotterbolag till den finska stamnätsoperatören Fingrid.

Enklare, snabbare, smartare

Innan Datahubben implementerades sparades elkonsumtionsdata, en del sparas fortfarande, i företagens egna system. Dataöverföringar mellan flera olika system kan medföra förseningar och komplikationer, exempelvis vid leverantörsbyten, vilket sker över  400 000 gånger per år i Finland. I och med implementeringen av Datahubben kommer kunddata eller data om elförbrukning för varje mätpunkt att vara omedelbart tillgängliga för aktörer med åtkomsträttigheter i både nätbolagens och elleverantörernas system. Detta väntas snabba på och förenkla processerna för alla involverade aktörer, från nätoperatörer till kunder.

Hur gynnas konsumenterna?

Tack vare Datahubben kan elkonsumenter följa förbrukningsdata frånalla sina mätpunkter genom ett och samma system, oberoende av nätbolag eller elleverantörer. Datasäkerheten och integriteten är garanterad och endast auktoriserade aktörer har åtkomst till informationen. När all information finns på en och samma plats är den också lättare att spåra. Genom att erbjuda alla aktörer samtidig tillgång i realtid till centraliserad information kommer Datahubben att öka konkurrensen och transparensen på marknaden samt främja utvecklingen av innovativa nya tjänster för ökad energieffektivitet.

Kajave ansluter sig

Ett av de finländska elnätsföretagen som förväntas ansluta sig till Datahub är Kajave Oy. Kajave ansvarar för eldistributionen i Kajanaland och vissa delar av norra Österbotten samt bygger ut, driver och underhåller elnätet där.

Timo Jutila

Timo Jutila,  CEO of Kajave Oy

Kajave Oy är en del av Loiste Group som ägs av Kajana stad, Sotkamo kommun och Kanerva Energia Oy. Efter att Datahubben inledde sin verksamhet i februari 2022 började Kajave leta efter en en lösning för att integrera sig mothubben. Landis+Gyrs Datahub Connector (DHC) tjänst var en idealisk lösning för att överföra mätdata till Datahubben och Kajave tecknade ett avtal den 25 april 2022.

”Med hjälp av Landis+Gyrs system siktar vi på att dra nytta av de fördelar datahubben ger oss och våra kunder”, kommenterar Timo Jutila, vd för Kajave Oy.

Etappvis övergång

Leveransen av mätdata till Datahubben kommer att överföras till DHC-tjänsten i två etapper. Först kommer funktionerna för nuvarande Datahub 1.0 att migreras till DHC hösten 2022 och därefter implementeras Datahub 2.0 enligt tidtabellen för Datahubben före utgången av 2022.

Enligt Jutila kommer förändringen att minska antalet systemgränssnitt och därmed öka tillgängligheten och förbättra noggrannheten för data. ”I slutändan kommer smarta elmätare och systemen som stöder dem att ge kunderna möjlighet att förbättra sin egen energieffektivitet och därmed bidra till en övergång mot grönare energisystem.”

Kajave kommer också att överföra andra funktioner för mätdata till det nuvarande systemet Landis+Gyr AIM. Efter överföringen kommer valideringen av mätdata, beräkningsfunktionerna som krävs av distributionsnätet och den långsiktiga förvaringen av mätdata att enbart ske med Landis+Gyrs AIM. Mätdatahanteringen för fjärrvärme kommer också att överföras till AIM-systemet. Genom att byta system och servicelösning kommer Kajave att kunna fokusera mer på att systemet fungerar i enlighet med elnätsoperatörens krav. Samtidigt kommer Kajave ha möjlighet att förenkla sin IT-arkitektur och spara in på kostnader.

En pålitlig partner

Kajave och Landis+Gyr har haft ett gynnsamt samarbete i flera decennier. Under den tiden har mätarna utvecklats från mekaniska till smarta mätare och sensorer medan avläsningen av mätdata har utvecklas från avläsning på plats till fjärravläsning. Med över 60 000 energimätare i Kajaves nät som skickar mätvärden till Landis+Gyr AIM-system är Landis+Gyr en pålitlig partner för Kajave både som mätar- och systemleverantör.

Kajaves integrering i Datahub kommer att ge elkonsumenterna förbättrad åtkomst till mätdata i realtid, vilket bidrar till ökad energieffektivitet och framtida tjänster inom efterfrågeflexibilitet. Dessutom väntas detta möjliggöra ett flertal nätövervaknings- och kontrollfunktioner samt göra avtalsprocesserna strömlinjeformade i anslutning till Datahubben.

Kontakta oss så berättar vi mer om vilken nytta ni kan ha av Landis+Gyr Datahub Connector.

Get in contact with us

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR