blog-background-1920px

5 orsaker till varför elkvaliteten spelar roll vid industrimätning

2022-mar-23 14:21:01

AdobeStock_421253682 (1)-3El och kvalitet – två ord som borde vara bekanta för oss alla. Men varför har jag skrivit dem så här, intill varandra? Är det något speciellt med orden? Enligt undersökningar kostar dålig elkvalitet europeiska företag över 150 miljarder euro per år. Elkvalitet kanske inte är din kärnverksamhet men den påverkas likväl av elkvaliteten.

När du tänker på elkvalitet, slås du kanske av strömavbrott som första tanke. Det innebär att all ström slås ut, lamporna släcks, allt bara stannar och kaos uppstår. Eller förhoppningsvis uppstår inte kaos, men du fattar poängen. Lyckligtvis sker det inte så ofta och innan det går så långt har förmodligen mycket annat redan gått snett.

När man pratar om elkvalitet är strömavbrott bara toppen av isberget. Det är den stora synliga toppen, men under ytan finns ett helt berg. Med berget menar vi spänningsfall, övertoner, transienter, flimmer och andra irregulariteter i elnäten. De kan göra stor skada även om de är osynliga.
Nedan följer 5 orsaker till varför dina industrikunder bryr sig om elkvaliteten.

 

1. Säkerställ effektivitet

Affärsverksamheten flyter på bäst när alla verktyg och resurser fungerar som de ska och alla kan göra sitt jobb som planerat. Brister i elkvaliteten kan sakta ner arbetet eller rentav stoppa det helt och hållet under en tid. Till exempel kan spänningsfall orsaka problem för maskiner, få dem att fungera långsammare eller ojämnt, eller rentav stoppa dem. Detta innebär förlust av produktionstimmar både för personalen och för maskinerna.

2. Skydda hårdvara

Industriell utrustning kan kräva betydande investeringar och vara dyra att underhålla. Växlingar i elkvaliteten kan skada dina kunders hårdvara och öka behovet av att byta ut den innan den normala livscykeln tar slut. Övertoner och transienter i elnäten kan orsaka extra belastning på din hårdvara och därmed minska dess livslängd. Det kan i sin tur kan leda till ökat underhållsbehov eller i värsta fall orsaka skador som inte går att reparera.

3. Kvalitetssäkring

Dina kunder har sannolikt kvalitetsstandarder som spelar en stor roll för företagets framgångar. Bristfällig elkvalitet kan orsaka produktfel, materialförlust eller förseningar i produktionen. Spänningsfall, övertoner eller transienter kan orsaka att maskiner fungerar på fel sätt eller stannar helt och hållet. Detta leder till kvalitetsproblem och onödiga avbrott, tidskrävande undersökningar och reparationer.

4. Kundnöjdhet

Dina kunder har en affärsverksamhet att driva och ett rykte om hög kvalitet och punktliga leveranser att upprätthålla. Bristande elkvalitet kan orsaka att deras maskiner inte fungerar som de ska eller att deras medarbetare inte kan utföra sina arbetetsuppgifter, vilket i sin tur kan medföra kvalitetsavvikelser eller förseningar i produktionen eller försenade leveranser. Återkommande problem kan rentav skada deras rykte.

5. Pengar

Allt handlar allt om pengar. Vi behöver pengar för att få saker att hända och fungera, för att driva vår verksamhet och för att leva våra liv. Genom att säkerställa effektivitet, skydda hårdvara, säkerställa kvalitet och värna om kundnöjdheten ser vi till att verksamheten går med vinst och att våra företag och samhället fortsätter att frodas. Elkvalitet kan ha en större inverkan på resultat och totala ägandekostnader än du kanske tror. Därför kan det vara bra att ägna det en tanke eller två.

Smarta industrimätare


Med dessa bekymmer i åtanke söker industriella elanvändare större transparens och kontroll över sin energihantering. Smarta industrimätare som Landis+Gyr E660 kan hjälpa nätbolag att få användbara insikter, inte bara om energiförbrukning och fakturering utan också om elkvalitet samt elnätets status och funktion för industrikunder. Detta ger nätoperatörer korrekt förbruknings- och faktureringsinformation och hjälper dem dessutom att minimera störningar, skydda nättillgångar och industriutrustning samt uppnå högre SAIDI/SAIFI-index.

Vi diskuterade nyligen utmaningarna med elmätare för industrin och hur man ska lösa dem i webbinariet Industrial Metering for the IoT era. Se webbinariet för att lära dig mer om hur problemen med elkvalitet påverkar oss och hur vi kan begränsa dem.

Till Webbinariet

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR