blog-background-1920px

Ligg i framkant – Kundupplevelsen i Utility 4.0-eran

2022-apr-20 11:39:48

AdobeStock_330726176-1Förr flödade energin bara i en riktning i värdekedjan. Kraftverk genererade el, kraftledningar överförde den till närmaste nätstation och sedan hem till dig. Allt detta skedde bakom en mätare och konsumentens roll var begränsad till användning av elen och betalning av fakturan. Konsumenterna visste inget om hur de fick sin energi eller hur de kunde göra något åt det. Men allt det förändras.


Riktningen är inte längre ensidig

Dagens elnät är ett decentraliserat ekosystem som även omfattar förnybar energi och elbilar där information rör sig i flera riktningar och konsumenterna gör mer än bara förbrukar. De producerar också energi med egna solpaneler eller vindkraftverk. I takt med att efterfrågan ökar och vi strävar efter att uppnå utsläpps- och hållbarhetsmål, hur kan en industri som traditionellt inte varit särskilt transparent för konsumenter börja leverera ökat mervärde och bygga djupare relationer?

Från passiva konsumenter till aktiva prosumenter

”Varifrån kommer min energi?” Vem är min leverantör? När är den bästa tiden att ladda min elbil? Hur kan jag styra mina kostnader och minska mitt koldioxidavtryck? Kan jag tjäna pengar på mina solpaneler? Elnätsaktörerna vill inte längre vara passiva abonnenter. De förväntar sig att få vad de behöver när de behöver det, utan några mellanhänder som skapar friktion, och kräver dessutom ökad transparens, kontroll och frihet. Hushållskonsumenter och industrin investerar allt oftare i egna solpaneler och vindkraftverk. Dessutom vill de inte enbart bli självförsörjande som energiproducenter utan också att göra vinst på den överskottsenergi som de kan sälja till nätet. Tack vare framstegen inom energilagring, batterisystem och elfordon kommer dessa prosumenter att bli energihandlare som vill optimera sin förbrukning och produktion för de kommersiellt mest fördelaktiga tiderna på dygnet. 
 

Nya och gamla utmaningar

Myndigheter inför tuffare förordningar och påföljder, det blir allt enklare att byta leverantör och oregelbunden elbilsladdning och förnybara energikällor gör att nätet hamnar i obalans. Liksom alla andra industrier som berörs av digitaliseringen, utfasning av kol och decentralisering upplever även energiindustrin och elnätsbolagen en ökad press på att återuppfinna sig själv. Klimatförändringarna står i rampljuset och det är inte bara nationella förordningar och internationella mål som förändras. Människor i hela världen söker efter inspiration och möjligheter att agera, bidra och sluta vara en del av problemet.

En ny roll

I dag ansvarar elnätsföretag och nätoperatörer inte enbart för ett tillförlitligt energiflöde utan också för information. Förutom att de förväntas balansera utbud och efterfrågan, integrera förnybara energikällor, tillgodose laddningsbehoven för elbilar samt säkerställa ett säkert och effektivt elnät förväntas de även erbjuda leverantörer, konsumenter, myndigheter och andra intressenter säker åtkomst till information på lika villkor. I takt med att konsumenterna övergår från råvarubaserad, centraliserad och koleldad el till förnybara energikällor och batterilagring bygger nätoperatörernas framtid på de nya intäktsströmmarna som energitjänster, data och analyser vid elnätets utkanter erbjuder. Grid Edge-lösningar som producerar användbara analyser om förbrukning, elkvalitet och tillgångarnas status erbjuder stora konkurrensmöjligheter för energibolag på den nya energimarknaden. Nätoperatörer kommer därför att behöva förnya sina tjänster och affärsmodeller och se det positiva i sin nya roll som datahubbar och marknadsfacilitatorer i Utility 4.0-eran.

Ta vara på potentialen

Digitaliseringen har medfört nya möjligheter och större förväntningar från konsumenter, elnätsaktörer och elnätsföretag. Trots konvergensen mellan OT och IT samt elmätare med IoT-egenskaper drar elnätsföretagen fortfarande inte nytta av de många fördelarna hos data som samlas in av smarta mätare, för att inte tala om konsumenterna. Användbar information om förbrukning, elkvalitet och tillgångarnas status kan hjälpa elnätsföretag att förbättra sin nätresiliens, sina inkomster och sin efterlevnad av myndighetskrav. När det görs på rätt sätt kan elnätsintelligens ge konsumenter insikter för bättre energihantering utan att äventyra datasäkerheten. Energibolag och nätoperatörer måste därför utnyttja digitaliseringens kraft för att engagera sina allt smartare konsumenter.

Slutsatser

Tack vare digitaliseringen, konvergensen mellan OT och IT samt demokratiseringen av data kommer framtidens energikonsumenter att vara uppkopplade, autonoma och aktiva elnätsaktörer som en del av det nya Internet of Energy. Energileverantörer och elnätsföretag måste därför förbereda sig för sin nya roll i värdekedjan som datahubbar och marknadsfacilitatorer. Framsteg inom molntjänster, IoTartificiell intelligens och maskininlärning förser nätbolag med de verktyg som behövs för denna förändring mot en förbättrad användarupplevelse och drifteffektivitet. 

Kontakta oss för mer information om hur du kan få tillgång till och dra nytta av användbar intelligens från gränssnittet mellan elnätet och kunderna.

Läs mer om tillämpning av Grid Edge

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR