blog-background-1920px

De bästa tipsen för smidig utrullning av smarta mätare

2019-jun-18 12:13:24

Fotolia_213059620_XXL

Utrullningar av smarta mätare är unika projekt som ställer elnätsbolagen inför utmaningar och komplikationer som inte finns i den dagliga verksamheten. Projekt som planeras och genomförs väl kan spara bolaget tid, kostnader och resurser.

Ett utrullningsprojekt för smarta mätare kan innebära att tusentals eller rentav hundratusentals befintliga mätare skall ersättas med nya smarta mätare inom en utsatt tid, så vikten av smidig och effektiv installation kan inte överskattas. Vanligtvis får montörsteam i uppgift att installera stora mätarvolymer per dag under flera månader eller år. Rutinerna och processerna måste vara tydliga, i synnerhet vad gäller korrekt installation, för att spara tid och slippa återbesök.

Landis+Gyrs ledningssystem för fältarbete, Field Operations Manager (FOM), främjar effektiv utrullningshantering genom digitalisering och formalisering av installationsprocessen. FOM erbjuder avancerade verktyg för både planeringen och arbetsflödet under själva fältinstallationen.

Tack vare vår långa erfarenhet av samarbete med olika elnätsbolag runtom i Europa har vi kunnat organisera och integrera våra lärdomar i FOM, vilket ser till att er utrullning av smarta mätare löper smidigt.

Utrullningar i alla storlekar kräver noggrann planering

Även i mindre omfattning kräver utrullningsprojekt noggrann planering för att se till att installationerna fortlöper smidigt och effektivt. Den övergripande tidtabellen och installationsfaserna definieras som en del av utvecklingsstrategin och projektplaneringen. I FOM överförs den övergripande utrullningsplanen till detaljerade arbetsorder för montörerna.

I slutänden är tillgång till mätare en förutsättning för lyckade fältbesök, men betydelsen av fungerande och proaktiv kommunikation med slutkunderna samt fastighetsförvaltaren kan heller inte överskattas. Allt börjar med kommunikation i god tid före installationen för att ge kunderna information om fördelarna med ny smart mätarteknik och fortsätter tills ett datum för mätarbytet har bestämts. Fungerande kommunikation är ett måste för att montörerna ska kunna komma in och byta ut mätarna vid en bestämd tidpunkt. FOM erbjuder flexibel onlinehantering av besökstidtabellen vilket garanterar montören ständig tillgång till den senaste uppdaterade tidtabellen.

I Landis+Gyrs FOM-tjänst kan projektplanerarna schemalägga utrullningsfaser varje dag. Den bistår vid planering av geografiska installationsområden och eliminerar onödig bilkörning. Montörerna får all viktig information, exempelvis tidpunkter, adresser, GPS-koordinater och vad de behöver ha med sig i bilen för att utföra dagens jobb.

Dessutom kan planerarna se online hur en installation framskrider och reagera snabbt på eventuella avvikelser eller problem.

Formalisera installationsprocessen

Utrullningen av smarta mätare sker effektivt och smidigt när varje installationsprocess och steg är tydligt definierade. Det finns inget utrymme för improvisation eller spontana beslut.

Med FOM kan elnätsbolaget styra arbetsprocesserna på fältet och minimera antalet problem och fel. Genom att ge montörerna steg-för-steg-anvisningar om mätarinstallationens arbetsprocesser kan bolaget försäkra sig om att varje mätarbyte sker smidigt.  Med FOM kan elnätsbolagen planera arbetsorder enligt sina egna processer och definiera olika arbetsflöden för olika typer av arbeten.

Montörerna har tillgång till FOM via mobila enheter och kan följa instruktionerna som ges. Först när ett obligatoriskt steg är slutfört kan de gå vidare till nästa, vilket säkerställer att varje kritiskt steg slutförs och minskar risken för återbesök på grund av felaktig installation.

Backoffice-personalen informeras om hur varje installation framskrider på fältet. Montören kan enkelt spara den viktigaste informationen om exempelvis mätpunkten och var den finns, insamlade mätarvärden, skannade streckkoder eller fotografier av det avslutade arbetet.

Digitalisera datainsamlingen

Under installationen av smarta mätare samlas förutom data från själva arbetet även information från den gamla enheten och överföringen till det nya systemet. Manuell datainsamling är känslig för mänskliga misstag och kräver backoffice-verifiering för att säkerställa att alla uppgifter har kommunicerats på rätt sätt.

FOM digitaliserar datainsamlingen och säkerställer att informationen som varje jobb genererar sparas systematiskt och konsekvent samt överförs till de centrala databaserna. Det borgar för att alla data är riktiga och att varje installation följer rätt process. Särskilt viktigt är detta för mätvärdesinsamlingen så att kunderna får korrekta fakturor efter installationen av nya mätare.

Lagring och nedladdning av information sker snabbare jämfört med om montörerna skulle fylla i uppgifter och skicka dem till backoffice-personal för manuell hantering.

Trygga montörernas hälsa och säkerhet

Bolagen som skickar ut medarbetare eller underleverantörer på fältet är måna om deras hälsa och säkerhet. Med FOM kan montörerna rapportera eventuella potentiella skadeincidenter så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att trygga en säker arbetsmiljö.Picture1

FOM:s mobilapp omfattar också ett skydd för personer som arbetar ensamma. Funktionen kan omedelbart meddela backoffice-personalen om en montör befinner sig i en riskfylld situation.

FOM kan dessutom ställas in för att påminna om olika kontroller, till exempel gällande personlig skyddsutrustning och för att förbereda rapporter till myndigheterna.

Statistik till din tjänst – mät framstegen för att se till att projektplanen håller

Oavsett hur genomtänkt processen än är kan ingen förutse alla problem som kan uppdagas under en utrullning av smarta elmätare. Statistik kan bidra till att förbättra processer, planering och arbetsinstruktioner. Med hjälp av en instrumentpanel och rapporteringsverktyg kan de ansvariga få en överskådlig bild av hur utrullningen fortskrider i relation till kostnadsmål samt bestämda tidtabeller. Genom att granska informationen kan de identifiera orsaker till ineffektivitet och vidta korrigerande åtgärder, till exempel redigering av arbetsunderlag eller annan tilldelning och schemaläggning av arbetsuppgifter.

Slutsats

Utrullning av smarta elmätare kräver noggrann planering för att säkerställa ett effektivt genomförande och undvika dyra ändringsarbeten. Landis+Gyr kan hjälpa elnätsbolag i alla storlekar med utrullningsstrategier. FOM har utvecklats specifikt för att möjliggöra smidiga och kostnadseffektiva utrullningar av smarta elmätare.

 

Läs också: 5 tänkvärda saker inför den "andra vågen" av smarta mätare

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR