E360 smarta elmätare – utvecklad med fokus på kostnaderna under elmätarens hela livslängd

Nätföretagens krav på smarta elmätare och system har ökat i fråga om kvalitet och tillförlitlighet. Leverans av tillförlitliga kvalitetsprodukter kräver att man har satsat på effektiva och standardiserade processer för design, utveckling och tillverkning. Landis+Gyrs nya E360-elmätare har utvecklats i en process med systematiska tester och utvärderingar redan i konstruktionsfasen. Kvalitetssäkringen har ett tydligt mål: att tillhandahålla kunderna en tillförlitlig och långlivad elmätare som minimerar kostnaderna under hela livslängden.

Läs artikeln

Den rättvisa mätaren: Nya E360 har social hållbarhet som viktig egenskap

Landis+Gyr vill bedriva en miljömedveten verksamhet med hög affärsetik inom hela företaget, och det gäller även alla produkter och tjänster företaget erbjuder. Fair Meter är ett initiativ som startades i samband med ett stort kundprojekt i Nederländerna.Det är ett exempel på företagets insatser för att utveckla och leverera marknadsledande miljömässiga och socialt hållbara tekniska lösningar och produkter.

Läs artikeln

E360 – Vår nya Smarta elmätare för framtiden

Ökad småskalig förnybar energiproduktion, ellagring, IKT, IoT och inte minst nya krav från både elnätsföretag, slutanvändare och myndigheter har förändrat förväntningarna och kraven på smarta elmätare. För att lösa dessa och framtida utmaningar på elmarknaden utökar Landis+Gyr nu sin portfölj med E360 – en ny Smart elmätare.

Läs artikeln

Enkel tillgång till Landis+Gyrs hela utbud inom smart mätning


Landis+Gyr har ett ramavtal med Värmek som omfattar alla våra produkter och tjänster inom smart mätning från elmätare i samtliga kategorier, systemmjukvara och tjänster för mätinsamling. Avtalet ger Värmeks medlemmar tillgång till ett komplett utbud för smart mätning från en enda leverantör.

Läs artikeln