Landis+Gyr Blogg

  E360 smarta elmätare – utvecklad med fokus på kostnaderna under elmätarens hela livslängd

  Nätföretagens krav på smarta elmätare och system har ökat i fråga om kvalitet och tillförlitlighet. Leverans av tillförlitliga kvalitetsprodukter kräver att man har satsat på effektiva och standardiserade processer för design, utveckling och tillverkning. Landis+Gyrs nya E360-elmätare har utvecklats i en process med systematiska tester och utvärderingar redan i konstruktionsfasen. Kvalitetssäkringen har ett tydligt mål: att tillhandahålla kunderna en tillförlitlig och långlivad elmätare som minimerar kostnaderna under hela livslängden.

  Läs artikeln  

  Den rättvisa mätaren: Nya E360 har social hållbarhet som viktig egenskap

  Landis+Gyr vill bedriva en miljömedveten verksamhet med hög affärsetik inom hela företaget, och det gäller även alla produkter och tjänster företaget erbjuder. Fair Meter är ett initiativ som startades i samband med ett stort kundprojekt i Nederländerna.Det är ett exempel på företagets insatser för att utveckla och leverera marknadsledande miljömässiga och socialt hållbara tekniska lösningar och produkter.

  Läs artikeln  

  Enkel tillgång till Landis+Gyrs hela utbud inom smart mätning


  Landis+Gyr har ett ramavtal med Värmek som omfattar alla våra produkter och tjänster inom smart mätning från elmätare i samtliga kategorier, systemmjukvara och tjänster för mätinsamling. Avtalet ger Värmeks medlemmar tillgång till ett komplett utbud för smart mätning från en enda leverantör.

  Läs artikeln