Landis+Gyr Blogg

  Ett smart elnät är en förutsättning för framtidens smarta samhälle

  Hela vårt elsystem genomgår just nu förändringar i en omfattning och takt som inte har setts sedan det började byggas. Vi måste minimera utsläppen av koldioxid för att hejda klimatförändringarna och påskynda övergången till förnybara energiformer. Detta bidrar till en mer komplicerad nätdrift och ökar behovet av smart teknik i nätet.

  Läs artikeln  

  Över ett årtionde av transparens: Landis+Gyrs nya hållbarhetsrapport

  Landis+Gyrs hållbarhetsresa började 2007 då företaget för första gången mätte sitt koldioxidavtryck. Sedan dess har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser med över 30 procent. Vi har utökat uppföljningen av verksamhetens miljöpåverkan kontinuerligt och rapporterat resultaten i en årlig miljöprofil. I dag inkluderar Landis+Gyrs utökade hållbarhetsrapport alla relevanta effekter av arbetet inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.

  Läs artikeln  

  E360 smarta elmätare – utvecklad med fokus på kostnaderna under elmätarens hela livslängd

  Nätföretagens krav på smarta elmätare och system har ökat i fråga om kvalitet och tillförlitlighet. Leverans av tillförlitliga kvalitetsprodukter kräver att man har satsat på effektiva och standardiserade processer för design, utveckling och tillverkning. Landis+Gyrs nya E360-elmätare har utvecklats i en process med systematiska tester och utvärderingar redan i konstruktionsfasen. Kvalitetssäkringen har ett tydligt mål: att tillhandahålla kunderna en tillförlitlig och långlivad elmätare som minimerar kostnaderna under hela livslängden.

  Läs artikeln  

  Slutliga funktionskrav för fjärravläsning från Ei före den 1 november 2017

  I slutet 2016 överlämnade regeringen en proposition avseende funktionskrav på elmätare till riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i ellagen som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

  Läs artikeln  

  Hur säkerställer du kvaliteten för mätutrustning och programvara?

  Med smart mätteknik får man konsumtionsdata för miljontals energikonsumenter. Det är ytterst viktigt att försäkra sig om kvaliteten på den mätteknik som används och stabiliteten i de logistiska processerna.

  Olika internationella organ och standarder inom branschen för smarta mätningar styr för sin del kvaliteten och utvecklingen av mätutrustning och programvara. Dessutom kan mätarleverantörerna påverka kvaliteten på sina produkter på många olika sätt:

  Läs artikeln