Landis+Gyr Blogg

    Smarta nätet växer fram i Finland

    Helen, ett av Finlands ledande energibolag, har byggt Nordens första storskaliga ellager (BESS). Ellagret med effekt på drygt en megawatt kommer att förbättra nätets stabilitet genom att balansera frekvens- och spänningsvariationer.

    Läs artikeln