blog-background-1920px

Fokusskifte från datainsamling till användning av data

2017-okt-31 07:16:48

Nätbolag som planerar sin framtid ser en marknad i ständig förändring. Den pågående branschomvandlingen, inklusive digitaliseringen och en förändrad marknadsmiljö, innebär att marknaden kommer att se helt annorlunda ut i framtiden än den gör idag.ThinkstockPhotos-664731514.jpg

Förutom tekniska framsteg som IoT, intelligenta applikationer, Big Data och nya analysverktyg måste nätbolagen omvärdera sina affärsmodeller och flytta sitt fokus från insamling till användning av data.

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics

För att realisera digitaliseringens potential fullt ut måste nätbolagen tänka om och optimera alla delar av sin verksamhet, från kundupplevelsen till interna processer och affärsmodeller. Samtidigt måste de utveckla nya tjänster för att skapa mervärde och nya affärsmöjligheter, effektivisera verksamheten och kontinuerligt förbättra säkerheten, men frågan är – vilket är det bästa sättet att tackla dessa utmaningar?

Gör det smartare med Managed Services

En lösning som allt fler nätbolag väljer är Managed Services, en servicemodell som kan tillföra mervärde genom hela värdekedjan och förbättra allt från elproduktion till överföring och distribution samt generera intäktsflöden genom ökad försäljning och nya tjänster. Det bästa med Managed Services är att det kan hjälpa nätbolagen att höja sin kapacitet allteftersom organisation växer enligt principen ”pay-as-you-grow”.

Molntjänster är till exempel ett mycket kostnadseffektivt alternativ om man behöver utöka kapaciteten eller genomföra förändringar, eftersom man då slipper dyra inledande investeringar. IT-moln erbjuder professionell och säker data hosting med möjlighet att optimera serverkapaciteten utifrån behoven, vilket ger konkreta besparingar.

En annan stor fördel med Managed Services är flexibiliteten – nätbolagen kan alltid upprätthålla kapaciteten på den nivå som behövs och utöka den efter hand som efterfrågan växer.

En annan stor fördel med Managed Services är flexibiliteten – nätbolagen kan alltid upprätthålla kapaciteten på den nivå som behövs och utöka den efter hand som efterfrågan växer. Detta förbättrar nätbolagens förmåga att reagera på nya utmaningar. Företag som använder sig av molntjänster kan förkorta sin ”time-to-market” avsevärt när de slipper bygga upp nya system från noll. I stället kan de anlita en specialiserad leverantör med erfarenhet av marknaden för att utveckla de lösningar som behövs. Managed Services ger möjlighet att hänga med i den tekniska utvecklingen och dra nytta av fördelarna, men samtidigt hålla kostnaderna under kontroll.

Smart Grid as a Service

AMI-system (Advanced Metering Infrastructure) och smarta elnät driver digitaliseringen framåt genom att ge tillgång till exponentiellt ökande datavolymer. Samtidigt blir processerna alltmer komplexa, kraven på hantering och tillhandahållande av data ökar, nya smarta mätare och applikationer lanseras och kommunikationssystemen utvecklas till sammankopplade nätverk.

Beroende på kundens behov kan servicepaketet inkludera allt från daglig support till drift av hela systemet, inklusive IoT.

För att stötta kunderna i branschomvandlingen har Landis+Gyr utökat sin portfölj med Managed Services. Beroende på kundens behov kan servicepaketet inkludera allt från daglig support till drift av hela systemet, inklusive IoT. Kunderna får tillgång till högkvalitativ data i användbar form och kan vara säkra på att de valt en effektiv och säker modell för sin verksamhet. Eftersom man kommer överens om driftskostnaderna i förväg kan nätbolagen planera sina utgifter för flera år framåt och minimera riskerna förknippade med teknik, integration och utrullningar. AMI-system och smarta elnät tillhör Landis+Gyrs kärnverksamhet och vi utvecklar kontinuerligt vår teknik och expertis för att erbjuda branschens bästa tjänster.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR