blog-background.png

Landis+Gyr levererar andra generationens AMI-lösning till Falkenberg Energi AB

2019-okt-09 14:44:42
Falkenberg

Falkenberg Energi AB valde Landis+Gyrs plattform Gridstream© Connect och E360 NB-IoT-mätare med punkt-till-punkt-kommunikation och mjukvara som molntjänst (Software as a Service, SaaS) för att stärka verksamheten och möjliggöra framtida utveckling.

Falkenberg Energi AB är ett kommunägt energibolag med närmare 15 000 elnätskunder på den svenska västkusten. Bolaget har engagerat sig starkt för att använda sig av förnybar energi. Företaget var först i landet med att endast sälja el märkt ”Bra Miljöval” till sina kunder. Detta var 2004.  Redan idag är energin som Falkenberg Energi AB använder och säljer till 99,6 % förnybar enligt senaste Klimatbokslutet.

Företaget är inte bara en föregångare ur klimatsynpunkt, utan ligger också i framkanten när det gäller att byta ut sina befintliga smarta mätare mot andra generationens AMI-teknologi. Med den senaste teknologin tar Falkenberg Energi AB sikte på att utveckla sin kundservice liksom även att utnyttja lösningens möjligheter att stödja nätverksamheten.

Falkenberg Energi AB är kund hos Landis+Gyr sedan länge, alltifrån den första installationen av smarta mätare 2009, och valde nu att fortsätta samarbetet även inför nästa utrullning. Landis+Gyr kommer att förse Falkenberg med den senaste Gridstream Connect-teknologin inklusive såväl E360-mätare, NB-IoT-kommunikation och AIM-systemvara som systemintegration med Falkenbergs integrationspartner. Den nyckelfärdiga leveransen inbegriper även installationen, där Landis+Gyr bidrar med sin omfattande erfarenhet av utrullningar i samarbete med SMARTservice Nordic Contractors AB, som handhar installationerna, logistiken och kontakterna med slutkunderna lokalt.

Utrullningen börjar med ett pilotprojekt i slutet av 2020 och under 2021 vidtar installationerna i stor skala. Efter att projektet har slutförts kommer Landis+Gyr att etablera den nya molnbaserade IT-miljön, SaaS, och integrerar den med Falkenberg Energis system, varefter underhållet och hostingtjänsterna för programvaran handhas av Landis+Gyr.

“Landis+Gyr uppfyllde de krav som vi ställde på kvalitet och funktion nu när vi går in i den nya eran för smarta mätare. Vi räknar med att Landis+Gyrs lösning och tjänster ska ge oss ett stabilt system så att vi kan rikta in oss på vår kärnverksamhet”, säger Peter Persson, chef på mätavdelningen på Falkenberg Energi AB.

Landis+Gyrs SaaS-tjänst erbjuder elnätsbolagen minskade risker och ökad förutsägbarhet och eliminerar behovet av investeringar i servrar, hårdvara, mjukvarulicenser och databaser. Med SaaS får elnätsbolagen specialiserade experter med kontinuerligt fokus på systemets prestanda och IT-säkerheten. Därmed hanteras problem förknippade med mjukvarans tillgänglighet, säkerhet och prestanda med spetskompetens så att nätbolagen kan fokusera på optimering av sina affärsprocesser utan att behöva hantera IT-miljön för smarta mätare.

Ta kontakt