blog-background-1920px

Lätthet och förutsägbarhet med AMI-services

2017-maj-03 13:53:21

ThinkstockPhotos-487974242.jpg

Övergången till nästa generations smarta mätare är en satsning i sig, men ändå bara ett litet steg på vägen till att använda och dra full nytta av tekniken. Hur kan man som nätbolag utnyttja den nya tekniken optimalt och hantera alla larm, event, information m.m. och sist men inte minst, den ökade datavolymen? Vilken är den mest effektiva och tillförlitliga driftmodellen för smarta mätare och hur kan man optimera kostnaderna och samtidigt minimera riskerna? Hur ska man anpassa sig till en miljö som ständigt förändras?Vissa väljer att hantera systemet, med andra ord allt från mätare i fält in till centralsystem och integrationer, drift och underhåll själv med egna resurser, men för många är det naturliga valet att sköta den dagliga mätinsamlingen och verksamheten ute i fält med egen personal och anlita en extern operatör för IT- och systemexpertis. Det finns också företag som bara vill få all data som behövs för verksamheten levererade till ett fast pris, utan att behöva ha egna resurser.

Managed AMI Services erbjuder många fördelar
Landis+Gyrs erbjudande inkluderar allt från stödtjänster som hjälper nätbolag med driften av deras eget mätsystem till leverans av Software as a Service (SaaS) eller en komplett Metering as a Service (MaaS), där vi kan ta hand om hela processen med smarta mätare och levererar data, information i fastställda integrationsgränssnitt enligt överenskomna SLA nivåer.

Både Managed AMI Services (SaaS och MaaS) ger nätbolag tillgång till högkvalitativa tjänster och all data och information i användbart format direkt integrerat till övriga verksamhetssystem på ett effektivt och säkert sätt. Driften av mätsystemet är mer förutsägbart genom mer överskådliga kostnader och minimerade risker. I de här två servicemodellerna fokuserar vi på enbart smarta mätare och alla därtillhörande processer och system. Det ligger därför i vårt intresse att aktivt anpassa och utveckla tekniken och tjänsterna enligt förändringar i driftmiljön. Managed AMI Services erbjuder många fördelar:

Kostnadsoptimering

 • Fasta kostnader med garanterad servicenivå

 • Optimering av utgifterna och investeringarna

 • Serviceavgifter baserade på användning

 

Minimerade risker

 • Förutsägbara kostnader, leverantören tar ansvar och en del av risken
 • Lägre teknik- och integrationsrelaterade risker
 • Lägre personalrisker

Avancerad kunskap, teknik och verktyg

 • Kontinuerlig teknikutveckling och tillgång till den senaste tekniken
 • Kunniga experter som får kontinuerlig vidareutbildning och har ersättare vid behov
 • Fokus på IT-säkerhet
 

Effektiva processer

 • Serviceleverantören fokuserar enbart på smart mätning med all nödvändiga processer och system
 • Lägre kostnader genom delad infrastruktur mellan flera kunder
 • Lägre kostnader för att korrigera fel

Allt-i-ett

 • Ett enda gränssnitt
 • Tydlig ansvarsfördelning
 • Enkelt sätt att få tillgång till komplicerad teknik
 

Framtidssäker investering

 • Mätsystemet anpassas efter framtida förändringar
 • Tillgång till den senaste tekniken
 • Möjlighet att fokusera på och utveckla sin kärnverksamhet

 

Omfattande serviceutbud från erfaren partner
Landis+Gyr fjärravläser idag över 20 miljoner mätpunkter och vi har varit kända som en tillförlitlig servicepartner i Norden i mer än 15 år. Inom den europeiska marknaden så fokuserar vi oss som bäst på att utveckla vårt serviceutbud för att våra kunder ska kunna utnyttja informationen som produceras av smarta elmätare. Våra kompletta tjänster för fjärravläsning finns tillgängliga för mätsystem av alla storlekar oavsett teknikleverantör. Smart mätningstjänster är Landis+Gyrs kärnverksamhet och vårt utbud inom smart mätning bygger på gedigen expertis inom energimätning, kommunikationsteknologier och integrerade fjärravläsningssystem. Vår erfarenhet av installationsprojekt som turnkey-leveranser, driftsättning av system och avläsningstjänster innebär att vi har förståelse för olika typer av kundbehov.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR