blog-background-1920px

Varför ska elnätsföretag välja Managed Services?

2018-feb-28 13:58:11

Den globala marknaden för Smart Grid as a Service (SGaaS) växer och allt fler elnätsföretag väljer att anlita serviceleverantörer för att driva sina smarta elnät. Utmaningar som nya myndighetskrav, växande förväntningar bland konsumenter och en alltmer komplicerad nätinfrastruktur har fått många elnätsföretag att välja Managed Services för att optimera sina fysiska tillgångar och affärsprocesser.

Highlightbild.jpg

l001_infographic_ami_as_a_service_171215_Swedish_graph 1_v3.png

Managed Services är en leveransmodell som hjälper elnätsföretag att minska teknologiriskerna, minimera kostnaderna och strömlinjeforma affärsprocesser genom att lägga ut driften av AMI-infrastrukturen och relaterade konsulttjänster till specialiserade leverantörer eller Managed Services Providers (MSP). Elnätsföretagen letar efter erfarna servicepartner som kan hjälpa dem med beprövade lösningar och ge dem tillgång till fördelarna med smarta elnät så att de slipper ta de ekonomiska, teknologiska eller operativa riskerna som investeringen innebär och i stället kan fokusera på sin egen kärnverksamhet.

Modellens popularitet beror också på att konkurrensen blir allt hårdare. Elnätsföretagen har press på sig att garantera nätets driftsäkerhet och samtidigt utveckla och lansera nya tjänster för slutanvändarna i allt snabbare takt. Genom att anlita en specialiserad leverantör som helt eller delvis tar över driften av systeminfrastrukturen kan elnätsföretagen göra mer med mindre och erbjuda effektivare tjänster med lägre kostnader samt skapa nya inkomstkällor.

Många fördelar med servicebaserad AMI

Elnätsföretagen har ett flertal alternativ att välja mellan, bland annat molnbaserade Managed Services som SaaS (Software as a Service) och IaaS (Infrastructure as a Service). IaaS möjliggör att AMI-infrastrukturen kan hyras och elnätsföretagen behöver inte äga till exempel mätarna. Elnätsföretagen kan också välja att köpa hela driften av det smarta elnätet som service, inklusive utrullning, optimering och underhåll av AMI-systemet. Dessutom finns olika konsulttjänster som revisioner, outsourcing av affärsprocesser (Business Process Services) och företagsarkitektur (Enterprise Architecture Services). Den mest omfattande varianten av Managed Services inbegriper allt som behövs från elmätare och andra enheter, kommunikationsnät, mjukvara och hantering av mätdata till eventuella ytterligare nätdriftstjänster som företaget kan behöva. Landis+Gyr kan erbjuda en optimal serviceportfölj för alla behov.

l001_infographic_ami_as_a_service_171215_Swedish_graph 2_v2.png

Dessa tjänster är särskilt attraktiva för elnätsföretag eftersom de erbjuder flexibel kapacitetshantering och förutsägbara kostnader för varje rapporteringsperiod. Molnbaserade Managed Services garanterar i sin tur att elnätsföretaget alltid har den kapacitet som behövs och är skalbara efter förändringar i kundernas behov. Det förbättrar nätbolagens förmåga att reagera på nya utmaningar och erbjuder ytterligare möjligheter att optimera kostnaderna.

En annan fördel med Managed Services är modellens tydliga ansvarsfördelning. Att ha en enda specialiserad AMI-leverantör ger elnätsföretaget en ”allt-i-ett” lösning med bättre serviceintegration, en bättre moln- och IT-infrastruktur samt optimal resursanvändning. Kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet och överlämna de tekniska och operativa riskerna till utomstående experter.

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics

Genom att välja AMI as a Service kan elnätsföretaget förlita sig på att få bästa möjliga verktyg, teknik och processer för att bygga upp en driftsäker och högpresterande mätinfrastruktur. Detta kommer sig av att vi som AMI-experter har specialiserad kunskap om mätinsamling och nätdrift och lång erfarenhet av att leverera denna typ av tjänster. Vi vet vad som behövs för att garantera en fungerande eldistribution i den digitala världen och investerar kontinuerligt i de senaste systemen för att upprätthålla ett uppdaterat och effektivt erbjudande.

Att byta till Managed Services är givetvis en stor omställning för elnätsföretag som är vana vid att köpa enskilda komponenter till varje lösning och hantera alla processer i egen regi. Men marknaden förändras snabbt i den alltmer komplicerade teknikmiljön och därför kan outsourcing av hårdvara, mjukvara eller tjänster till en specialiserad leverantör generera stora vinster. Att köpa Managed Services av en tillförlitlig partner i stället för att investera i egna tillgångar och experter ger organisationen lägre risker, bättre kassaflöde och nya tillväxtmöjligheter.

 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR