blog-background-1920px

Enedis valaa Ranskan tulevan verkon perustuksia

26. lokakuuta 2022 klo 9.27.01

Ranskan suurin verkkoyhtiö Enedis käynnisti vuonna 2007 Linky-projektin 35 miljoonan kuluttajamittarin korvaamiseksi etäluettavilla mittareilla. Yhtiö ylitti tuolloiset EU-vaatimukset luodakseen pohjan maan tulevalle älykkäälle sähköverkolle.

Etäluettavien mittareiden aikakausi

Kun energiapalveludirektiivi (2006/32/EY) astui voimaan huhtikuussa 2006, tavoitteena oli parantaa kustannustehokkaasti energian loppukäytön tehokkuutta EU-jäsenmaissa. Direktiivin 13. artiklassa vaadittiin jäsenvaltioita varmistamaan, että sähkön, maakaasun, kaukolämmityksen ja/tai kaukojäähdytyksen ja kotitalouksien lämpimän käyttöveden loppukäyttäjille tarjotaan kilpailukykyisin hinnoin käyttäjäkohtaiset mittarit, jotka kuvaavat tarkasti loppukäyttäjän todellista energiankulutusta reaaliajassa. Etäluettavat mittarit olivat ainoa keino täyttää tuo vaatimus. Etäluettavat mittarit ovat sähkömaailman sveitsiläisiä linkkuveitsiä, joiden lukemattomista ominaisuuksista hyötyvät niin verkkoyhtiöt kuin loppukäyttäjät.

Yli minimitason

Britannian, Italian, Espanjan ja muiden jäsenmaiden tapaan Ranska päätti myös korvata kaikki sähkömittarit etäluettavilla mittareilla. Ranskan suurin verkkoyhtiö Enedis, joka vastaa sähkönjakelusta 95 prosenttiin Ranskan kunnista, päätti kuitenkin mennä pidemmälle kuin tuolloin voimassa olleet EU-vaatimukset edellyttivät. Enediksellä oli kauaskantoinen visio, joten yhtiö päätti panostaa huippuluokan mittareihin, jotka palvelisivat tulevaisuuden älykkään sähköverkon tarpeita. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen korvat kaikki 35 miljoonaa kuluttajamittariaan etäluettavilla mittareilla vuoteen 2023 mennessä.

Linky-projekti
Linky-G1_r_rgb

Poikkeukselliset suunnitelmat vaativat poikkeuksellisia ratkaisuja. Siksi yhtiö päätti kehittää räätälöidyn mittarin, Linkyn, yhdessä pitkäaikaisen kumppaninsa Landis+Gyrin kanssa. Linkyn G3-PLC-tiedonsiirto mahdollistaa nopean ja kustannustehokkaan tiedonsiirron puolen tunnin välein hyödyntäen olemassa olevaa sähköverkkoa (Enediksen tavoitteena on kerätä 3 miljardia tietosarjaa päivässä). G3-PLC-tekniikka sietää hyvin häiriöitä ja mukautuu automaattisesti verkkoympäristön muutoksiin, mikä tekee Linky-mittareiden tiedonsiirrosta vakaata ja luotettavaa. Uudet mittarit auttavat parantamaan toiminnan tehokkuutta ja sähkön laatua sekä nopeuttamaan reagointia verkon häiriötilanteissa.

Tulevaisuuden älykäs verkko

Linky-projekti oli mittavuudestaan huolimatta vasta ensimmäinen askel ranskalaisen verkkoyhtiön modernisointisuunnitelmassa. Enedis uskoo, että etäluettavien mittareiden datalla on käyttöä uusiutuvan energian integrointiin, Linky-tuottajakuluttajiin, sähköajoneuvoihin ja uuteen digitaaliseen liiketoimintaan liittyvissä mahdollisuuksissa. Enedis on muun muassa aloittanut E550-mittareiden käyttöönoton tavoitteenaan rakentaa etäluentajärjestelmä kaupan ja teollisuuden asiakkailleen ja valmistautuu 12 miljoonan latausaseman ja 9 miljoonan sähköauton käyttöönottoon vuoteen 2035.

Lue Linky-projektista lisää projektiraportista: itse ratkaisusta, yhtiön kohtaamista haasteista ja tulevaisuuden näkymistä.

Lataa projektiraportti

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit