Landis+Gyr blogi

  Neljä tapaa, joilla älykkäät sähköautojen latausratkaisut mahdollistavat sähköverkkoystävällisen sähköisen liikkuvuuden

  Liikenteen sähköistäminen voi tuottaa lukuisia hyötyjä yhteiskunnalle ja ympäristölle. Siirtyminen sähköautojen ja muiden sähköajoneuvojen käyttöön asettaa kuitenkin merkittäviä haasteita nykyisille sähköjärjestelmillemme. Sähköautojen markkinaosuuden kasvu voi johtaa sähkön kysynnän kasvuun tavalla, joka koettelee sähköverkkojen kapasiteettia ja aiheuttaa huomattavien infrastruktuuri-investointien tarvetta.

  Älykäs lataustekniikka on noussut keskeiseen rooliin etsittäessä ratkaisuja näihin haasteisiin. Sähköautojen latauksen älykäs hallinta voi estää sähköverkon ylikuormittumisen ja optimoida energiankulutuksen. Tutustumme tässä artikkelissa älykkään lataustekniikan keskeisiin ominaisuuksiin ja hyötyihin sekä niiden sähköverkkoyhtiöille, yrityksille ja sähköauton omistajille tarjoamiin mahdollisuuksiin.


  Lue lisää  

  Seitsemän tapaa, joilla valvontaratkaisu tehostaa sähköverkon hallintaa

   

  Sähkön laadun ja verkon resilienssin varmistaminen on sähkön luotettavan ja tehokkaan jakelun kannalta tärkeää. Laadukkaan sähkönjakelun ja verkon resilienssin varmistaminen voi kuitenkin olla haastavaa tilanteessa, jossa uusiutuva energiantuotanto, sähköautojen lataus ja tuottajakuluttajien aktiivisuus lisäävät verkon kompleksisuutta ja dynaamisuutta. Miten verkkosuunnittelijat ja verkko-operaattorit voivat päästä tavoitteeseensa turvallisesta, luotettavasta ja resilientistä verkosta? Nostamme tässä blogissa esiin seitsemän tapaa, miten verkon valvonta voi auttaa.

  Lue lisää  

  Kuinka ransomware-hyökkäykset voivat uhata energiayhtiöitä (ja miten estää häiriöt) – osa 2

  Tämän postauksen ensimmäisessä osassa nostimme esiin tunkeilijan havaitsemisjärjestelmän (network intrusion detection system, NIDS) keinona ehkäistä tuotantoverkkoihin (OT) kohdistuvia kiristyshaittaohjelma- eli ransomware-hyökkäyksiä. Luomme nyt tarkemman katsauksen järjestelmän periaatteisiin.

  Lue lisää  

  Lähimaksun odotetaan mullistavan sähköautojen latauksen

   

  Lähimaksupäätteiden odotetaan mullistavan sähköautojen latauksen julkisissa latauspisteissä. Sähköautojen suosio kasvaa niin yksityisellä kuin yrityspuolella, ja lähimaksu olisi käyttäjille nopea ja vaivaton tapa maksaa lataus. Lähimaksumahdollisuus nähdään myös keskeisenä osana siirtymää perinteisistä autoista sähköautoihin. Tämä siirtymä on ratkaisevan tärkeä, jotta Britannia saavuttaa tavoittelemansa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä

  Lue lisää  

  Kuinka ransomware-hyökkäykset voivat uhata energiayhtiöitä (ja miten estää häiriöt) – osa 1

  Kiristyshaittaohjelma- eli ransomware-hyökkäykset ovat energiayhtiöiden ja kriittisen infrastruktuurin suurin kyberriski maailmanlaajuisesti. Vihamielisen toiminnan tunnistamisen jo hyökkäyksen valmisteluvaiheessa tulisi olla häiriöiden ja niiden leviämisen estämiseksi aina kyberturvallisuusstrategian ytimessä.

  Lue lisää  

  Sähköverkon valvonta – näkyvyyttä ja tehokasta hallintaa

  Kun ajattelemme maailman energiahuollon tulevaisuutta, avainsanoja ovat kestävyys ja hajautetut järjestelmät. Verkko-operaattoreille ne tarkoittavat kasvavia haasteita verkon häiriönkestävyyden ylläpitämisessä, verkko-omaisuuden ja energian hallinnassa, verkon tasapainotuksessa sekä turvallisuuden ja käyttövarmuuden takaamisessa. Minkälaisia nämä haasteet ovat ja miten niitä voitaisiin ratkaista?

  Lue lisää  

  Artikkelit aiheen mukaan

  Näytä kaikki