G3-500 tehostaa merkittävästi G3-PLC-teknologian suorituskykyä

G3-PLC-teknologia tunnetaan nopeasta ja luotettavasta tiedonsiirrosta älykkään verkon ympäristössä. Kenttätestit osoittavat, että G3-500-taajuuksien käyttö etäluennan tiedonsiirtoon lisää teknologian luotettavuutta entisestään.

Lue lisää

G3 PLC kehittää etäluentaratkaisun käyttöä

Verrattuna aikaisempiin PLC-teknologioihin G3 PLC:n etuja ovat parantunut tietoturva sekä tiedonsiirron lisääntynyt nopeus ja luotettavuus. G3 PLC -tiedonsiirto mahdollistaa suurten datamäärien käsittelyn  ja parantaa sekä etäluentaratkaisun käyttöä että toimitusvarmuutta.

Lue lisää

Energian säästäminen helpottuu pian Itävallassa

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa energiankuluttajista Itävallan Burgenlandin osavaltiossa pystyy säästämään energiakustannuksissaan. Netz Burgenland -verkkoyhtiö on asentanut asiakkailleen 20 000 etäluettavaa mittaria. Kokemukset ovat olleet positiivisia, ja yhtiö aikoo ottaa etäluettavat mittarit käyttöön koko toiminta-alueellaan. Vuoden 2019 loppuun mennessä asennetaan 180 000 uutta älykästä mittaria ja samalla täytetään lainsäädännön vaatimukset.

Lue lisää

Landis+Gyrin älykkäitä G3-mittareita Itävaltaan

Itävallan Steiermarkin osavaltion kotitaloudet saavat vuoden 2017 lopulla käyttöönsä Landis+Gyrin älykkäät sähkömittarit. Landis+Gyr voitti paikallisten energiayhtiöiden yhteisesti järjestämän tarjouskilpailun ja toimittaa 330 000 kpl E450-mittareita, jotka hyödyntävät G3 PLC -tiedonsiirtotekniikkaa.

Lue lisää

Landis+Gyrin G3 PLC -tekniikalle IDIS-sertifiointi ensimmäisenä Euroopassa

Landis+Gyrin G3 PLC -tiedonsiirtotekniikkaa hyödyntäville E450-mittareille on myönnetty IDIS-sertifiointi. Myös Landis+Gyrin CENELEC A -taajuutta sekä 150–500 Khz:n taajuutta käyttäville mittareille on jo aiemmin myönnetty G3 PLC Alliancen sertifioinnit.

Lue lisää

Etäluennan tiedonsiirtoon lisää nopeutta: Landis+Gyrin 150–500 kHz:n taajuuden G3 PLC -tekniikalle sertifiointi

Landis+Gyr laajentaa älykkään verkon Gridstream®-ratkaisuaan G3 PLC -tiedonsiirtotekniikalla. Uusi tekniikka lisää tiedonsiirron nopeutta ja luotettavuutta sekä mahdollistaa uusien älykkäiden sovellusten liittämisen ratkaisuun joustavasti.

Lue lisää

Artikkelit aiheen mukaan

Näytä kaikki