E360-mittari: suunniteltu IoT-ympäristöön

Markkinoiden ja teknologian kehitys on jatkuvaa. Myös tiedonsiirron rooli etäluennassa muuttuu. Tiedonsiirrossa ei enää ole kyse vain datan siirtämisestä mittareiden ja järjestelmien välillä. Nykyaikaiset vaatimukset edellyttävät edistyksellisempiä ratkaisuja, ja älykkäästä verkosta onkin kehittymässä täysimittainen tiedonsiirtoverkko. Kommunikaatioteknologia ei enää tue pelkkää mittari- ja tiedonkeruujärjestelmää, vaan sen on vastattava teollisen internetin (IoT) vaatimuksia ja palveltava valtavaa määrää toisiinsa liittyviä, keskenään keskustelevia järjestelmiä ja laitteita. Tämä tarkoittaa entistä tiukempia vaatimukia standardoinnille, suorituskyvylle ja joustavuudelle – tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta puhumattakaan.

Lue lisää