Landis+Gyr blogi

  125 vuotta laadukasta toimintaa energia-alalla

  Landis+Gyr on kehittynyt jatkuvasti vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin aina lähtien sähkömittareiden tuotannon aloittamisesta yhtiön toimintatapoihin vaikuttaneisiin päätöksiin. Nyt luomme katsauksen yhtiömme menneisyyteen 125 vuoden päähän. Tuolloin perustettiin Electrotechnische Institut Theiler & Co., joka loi vahvan pohjan Landis+Gyrin nykyiselle menestykselle.

  Lue lisää  

  Landis+Gyr Oy uusiin tiloihin Kankaan Smart City -alueella

  Landis+Gyr Oy:n Jyväskylän uuden toimipisteen ovet avautuivat huhtikuun alussa 2020 Kankaan älykkään kaupunkiympäristön alueella. Yli kaksi vuotta sitten aloitettu muuttoprojekti saatiin koronaepidemiasta huolimatta päätökseen aikataulussaan.

  Lue lisää  

  Laajalla perspektiivillä edistämään energia-alaa

  Landis+Gyr Oy saa 1.2. uuden toimitusjohtajan, kun Sami Kurunsaari aloittaa työnsä yrityksen luotsina. Ari Tolonen siirtyy OptiWatti Oy:n toimitusjohtajaksi. Millaisin ajatuksin uusi toimitusjohtaja lähtee viemään Landis+Gyriä eteenpäin?

  Lue lisää  

  Pienemmät CO2-päästöt, tukea työllistämiseen

  Landis+Gyr Oy tukee jyväskyläläistä Ketään ei jätetä rannalle -yhdistystä toimittamalla osan sähkö- ja elektroniikkajätteestään yhdistyksen JALO-hankkeeseen. Paikallista työtoimintaa edistämällä Landis+Gyr Oy voi pienentää hiilijalanjälkeään ja tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja työttömiä. Hankkeessa mukanaolo on luonteva osa Landis+Gyrin toimintaa, sillä ympäristöystävällisyys ja yhteiskuntavastuu kuuluvat kiinteästi yrityksen toimintatapoihin.

  Lue lisää  

  Landis+Gyrin yhteiskuntavastuussa korostuvat kestävä kehitys ja tulevaisuus

  Älykkään mittauksen teknologia auttaa edistämään kestävää kehitystä ja tulevaisuutta. Sen avulla energiayhtiöt ja kuluttajat voivat tehdä ajantasaiseen tietoon perustuvia harkittuja päätöksiä energiankäytöstä ja käyttää energiaresursseja vastuulliseesti. Älykäs mittaus on keskeisessä roolissa, kun eri puolilla maailmaa päivitetään energian jakelujärjestelmiä ja siirrytään kohti hajautettua energiantuotantoa. Näin luodaan pohja innovatiivisille energianhallintaratkaisuille ja tulevaisuuden kestävälle energiankäytölle.

  Lue lisää  

  Artikkelit aiheen mukaan

  Näytä kaikki