blog-background-1920px

Interaktiivista latausta: vauhtia sähköisen liikkuvuuden vallankumoukseen

2. helmikuuta 2022 klo 10.04.56

renewable energySähköajoneuvot yleistyvät nopeasti kaikkialla maailmassa, ja niillä tulee olemaan merkittävä rooli hajautetussa energiajärjestelmässä ja siirtymässä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Tietoisena sähköajoneuvojen sähköyhtiöille tuomista haasteista ja mahdollisuuksista Landis+Gyr osti kaksi sähköajoneuvojen latausliiketoiminnassa mukana olevaa yhtiötä: Etrel ja True Energy. Näillä yrityskaupoilla laajennamme latauslaitteiden ja älykkäiden latausohjelmistojen tarjontaamme sähköyhtiöille, mukaan lukien erilaiset verkon hallintaa tehostavat joustoratkaisut.

Keskustelimme Etrelin toimitusjohtaja Miha Levstekin kanssa sähköisen liikkuvuuden markkinoiden kehityksestä, energia-alan haasteista ja mahdollisuuksista sekä Landis+Gyrin, Etrelin ja True Energyn valmiuksista auttaa niiden hallinnassa.

Etrel

Etrel on suunnitellut ja kehittänyt vuodesta 2007 lähtien innovatiivisia latausratkaisuja, jotka auttavat muuttamaan sähköajoneuvot pelkistä kuluttajista älykkään verkkoinfrastruktuurin olennaisiksi rakennuspalikoiksi. Etrelin tuotevalikoimaan sisältyy luotettavia skaalattavia ratkaisuja latauspisteoperaattoreille ja sähköiseen liikkuvuuteen liittyvien palveluiden tuottajille, jotka haluavat tukea sähköajoneuvojen roolia keskeisenä osana energiainfrastruktuuria ja edistää sähköisen liikkuvuuden tulevaisuudelle tärkeän uusiutuvan energian integrointia energiajärjestelmiin.

Pääset Etrelin sivustolle tästä

Miha_Levstek

Miha Levkstek, Etrelin toimitusjohtaja ja EV Charging Solutions -liiketoimintayksikön johtaja, Landis+Gyr


Landis+Gyr osti Etrelin viime kesänä. Mitkä ovat yrityskaupan taustat? Mitä kauppa merkitsee Etrelille ja Landis+Gyrille?


Miha:
Etrel on kasvanut sähköisen liikkuvuuden suosion kasvaessa viime vuosina eksponentiaalisesti. Olemme etsineet strategista kumppania auttamaan yhtiön prosessien ja rakenteen suunnittelussa siten, että voimme laajentaa INCH-latausasemiemme tarjontaa maailmalla varmistaen samalla tavoittelemamme tuotteiden ja palvelujen laatu.

Landis+Gyr on meille ihanteellinen kumppani. Yhtiöllä on yli 120 vuoden perinteet, ja se tunnetaan laadukkaista tuotteistaan sekä panostuksesta pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin ja vastuullisuuteen, mitä me Etrelillä todella arvostamme.

Interaktiivisia latausasemia ja latauspisteiden hallintaohjelmistoja toimittavan Etrelin sekä kulutus-/kysyntäjoustoratkaisuja kuluttajille ja sähköyhtiöille tarjoavan True Energyn osto vahvistaa Landis+Gyrin energiasektorille suuntaamaa laajaa ratkaisuvalikoimaa. Ratkaisut ulottuvat nyt mittauksesta ja älykkäästä infrastruktuurin hallinnasta aina interaktiiviseen sähköajoneuvojen lataukseen ja joustavuuspalveluihin.

Landis+Gyrin sähköisen liikkuvuuden divisioonaa johtavalla Etrelillä on valmiudet realisoida tähän liittyvä potentiaali ja muokata yhdessä Landis+Gyrin ja True Energyn kanssa tulevaisuuden liikkumista.


Mikä on näkemyksesi sähköisen liikkuvuuden ja etenkin sähköajoneuvojen latausmarkkinoiden nykytilasta?


Miha:
Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n kestävän kehityksen skenaarion mukaiseen kehitysvauhtiin pääseminen edellyttää 230 miljoonan sähköauton käyttöönottoa maailmassa vuoteen 2030 mennessä. Vuosi 2020 vaikuttaa olleen käännekohta sähköautojen myynnissä. Siitä huolimatta sähköautoja olisi saatava käyttöön vielä nopeammin, jotta voimme rajoittaa liikenteen vaikutusta ilmastonmuutokseen. Miten siirtymä nollapäästöisiin autoihin onnistuu, riippuu yhä pitkälti niitä tukevan infrastruktuurin ja palveluvalikoiman kehityksestä.

 Julkisten latauspisteiden määrä maailmassa nousi 1,3 miljoonaan vuonna 2020. Yli puolet niistä on Kiinassa. Kakkossijalla tulee Eurooppa, jossa latauspisteiden asennukset kasvoivat 30 prosentilla vuonna 2020. Huolimatta vahvasta kasvusta, etenkin Pohjois-Euroopassa, sähköinen liikkuvuus kehittyy hyvin eri tahtia eri puolilla Eurooppaa. Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa koskevaan EU-direktiiviin odotetaan päivityksiä, jotka näyttävät suuntaa sähköisen liikkuvuuden kehitykselle EU:ssa kuluvan vuosikymmenen aikana. Vaikka kaikki ehdotetut muutokset eivät ehkä olekaan ihanteellisia, direktiivi vauhdittaa älykkäiden, tietoyhteyksillä varustettujen latausratkaisujen kehitystä ja saatavuutta. Se edellyttää myös laadukkaamman tiedon parempaa saatavuutta sekä selkeyttä liitintyyppeihin ja energiasektorin rooliin ja palveluihin.

Mitä haasteita ja mahdollisuuksia näet sähköisen liikkuvuuden tuovan energia-alalle ja -yhtiöille?


Miha: Energiayhtiöiden tulisi vahvasti tukea nopeampaa sähköisen liikkuvuuden infrastruktuurin käyttöönottoa. Niillä on miljoonia asiakkaita, jotka tulevat siirtyvään perinteisistä polttomoottoriautoista sähköautoihin. Koska sähköautoja ladataan pääasiassa kotona ja hyvin pitkälti samaan aikaan, sähköverkkoon syntyy kuormitushuippuja.

Verkkoinfrastruktuuriin on tehtävä kapasiteettia ja vakautta lisääviä investointeja, mutta kuormitusta voidaan myös vähentää hallitsemalla dynaamisesti sähköautojen aiheuttamaa kuormaa. Siksi sähköyhtiöiden kannattaa kehittää älykästä verkkoinfrastruktuuria, tarjota älykkäiden latauslaitteiden käyttöä tukevia kannusteita ja suunnitella IT-infrastruktuuri siten, että se mahdollistaa loppuasiakkaiden laajamittaisen osallistumisen energiamarkkinoille ja luo edellytyksiä kysyntäjoustopalveluille.

Nykyiset asennettuun tai maksimitehoon perustuvat verkon käyttömaksut nostavat merkittävästi käyttökustannuksia johtuen suuresta huippu- ja keskitehon välisestä erosta. Sähköyhtiöiden on luotava edellytykset sähköautojen latausinfrastruktuurin kehitykselle ottamalla käyttöön erilaisia verkon käyttömaksuja painottavia tariffeja, helpotettava uusien latauspisteoperaattoreiden tuloa markkinoille ja mahdollistettava nykyisten toimijoiden liiketoiminnan nopeampi skaalaaminen.

Miten Etrel ja Landis+Gyr voivat tukea näiden haasteiden ratkaisemista ja mahdollisuuksien toteutumista?


Miha: Sähköiseen liikkuvuuteen liittyy tällä hetkellä kolme merkittävää haastetta: sähköautojen, latausinfrastruktuurin ja kuormanhallintavaihtoehtojen saatavuus. Emme tietenkään pyri ratkaisemaan näistä ongelmista ensimmäistä, mutta kehitämme ratkaisuja kahteen jälkimmäiseen.

Laajensimme hiljattain tuotantotiloja, joten pystymme nelinkertaistamaan tuotantomme. Nopeuttamalla toimituksia ja laitteiden asennuksia autamme kumppaneitamme vauhdittamaan älykkään latausinfrastruktuurin rakentamista.

Kuormanhallintahaasteeseen meillä on jo ratkaisu: interaktiivinen lataus. Lopullisena päämääränä on välttää verkon ylikuormitustilanteet ja varmistaa sähkönjakelun turvallisuus ja sähkön laatu. Sekä INCH-latausasemat että OCEAN-latauspisteet ja -energianhallintaratkaisu tarjoavat kattavat kuormanhallintatoiminnot. Lisäksi interaktiivinen latausteknologia tukee uusiutuvan energian käyttöä sähköautoissa, mikä on elintärkeää sähköisen liikkuvuuden tulevaisuudelle.

Landis+Gyrin nykyinen energianhallintaratkaisujen valikoima, Etrelin kuormanhallintakyvykkyydet ja True Energyn loppukäyttäjille suunnattu, muuhunkin kuin sähköautojen lataukseen soveltuva kulutusjoustosovellus tarjoavat yhdessä kokonaisvaltaisen ratkaisuvalikoiman energiasektorille.

Mikä erottaa Etrelin muista sähköautojen latauspalvelujen tarjoajista?


Miha:
Uskomme sähköautojen tarjoavan kestävän ratkaisun ilman saastumiseen, ilmastomuutokseen ja energiatehokkuuteen liittyviin haasteisiin – kunhan ne ladataan kestävästi tuotetulla sähköllä. Haluamme olla vahvasti mukana tavoittelemassa hiilineutraaliutta henkilökohtaisessa liikkumisessa. Siksi olemme rakentaneet tuotteemme interaktiivisen lataamisen periaatteelle.

Etrelin interaktiivinen latausteknologia tasapainottaa saman kohteen käyttäjien lataustarpeet rakennuksen sähkönjakeluun liittyvien rajoitusten, paikallisen energiatuotannon ja verkkovaatimusten kanssa. Kuormanhallintasäännöt yhdistettynä reaaliaikaiseen dataan ja ennalta asetettuihin raja-arvoihin ohjaavat latauksen ajoitusta siten, että auto on ladattu vaadittuun aikaan ilman vaaraa sulakkeiden palamisesta tai paikallisen sähköverkon ylikuormittumisesta.

Integroitu valikoimamme koostuu INCH-latausasemista ja OCEAN-latauspisteistä ja -energianhallintajärjestelmästä. Se tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän toimintoja ja välittömiä liiketoimintaetuja. Ratkaisuillamme voidaan hallita ja ohjata sähköautojen latausta koko sähköisen liikkuvuuden ekosysteemissä ja varmistaa, että sähköautot ovat olennainen osa älykkäitä verkkoja ja luovat samalla joustoa, jota uusiutuvien energianlähteiden laajamittainen integrointi vaatii.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit