blog-background-1920px

Utility 4.0 – Energian internetistä todellisuutta

13. joulukuuta 2021 klo 10.13.29

internet of energyHiilineutraaliuden tavoittelu, energiajärjestelmän hajauttaminen ja digitalisaatio kannustavat jakeluverkkoyhtiöitä omaksumaan uusia rooleja ja ottamaan vastaan suurempia haasteita verkkojen luotettavuuden ja resilienssin varmistamiseksi. IoT-aika sulauttaa yhteen tuotantoteknologiaa (OT) ja tietotekniikkaa (IT) – missä vaiheessa teidän yrityksenne on tässä kehityksessä?

Pandemiasta vauhtia


Lähes kaksi vuotta kestänyt koronapandemia on iskenyt rajusti toisiin toimialoihin, kun taas toiset ovat kukoistaneet. Kiistatonta kuitenkin on, että COVID-19 on nopeuttanut digitalisaatiota koko maailman mittakaavassa keskimäärin kuudella vuodella. Päättäjistä 96 prosenttia uskoo pandemian vauhdittaneen digitalisaatiota, ja 66 prosenttia uskoo vaikutuksen olleen ”merkittävä”. Twilion raportin mukaan digitalisaatio vauhdittui energiateollisuudessa toiseksi eniten; vain teknologiayrityksissä vauhti oli vielä nopeampaa. Perinteisesti harkittuihin, vaiheittaisiin muutoksiin uskoneelle alalle suhtautumisessa digimuutokseen on tapahtunut selkeä käänne. 

Muutoksen ajurit

trueenergy

Energia-alan toimijat pyrkivät vastaamaan kuluttajien odotuksiin ja tasapainottamaan verkon resilienssin kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa samalla kun niihin kohdistuu hintojen vaihtelun, tiukkojen budjettien, kireän sääntelyn ja henkilöstön ikääntymisen aiheuttamia paineita. Verkko-osapuolet haluavat eroon passiivisista rooleistaan. Ne odottavat saavansa mitä tarvitsevat silloin kun sen tarvitsevat ilman välikäsien aiheuttamaa kitkaa, mutta lisäksi ne vaativat läpinäkyvyyttä ja vaikutusmahdollisuutta toimenpiteet mahdollistavan tiedon kautta.

Siten nykyaikaisen kantaverkkoyhtiön rooli laajenee sähkönjakelun luotettavuuden ja laadun varmistamisesta, sähköautojen latausratkaisujen integroinnista sekä verkko-omaisuuden ja verkon kunnon parantamisesta tietokeskuksena, datahubina toimimiseen. Jakeluverkkoyhtiöiden tai -operaattoreiden odotetaan keräävän ja tarjoavan asianmukaista tietoa verkko-osapuolille turvallisesti ja oikea-aikaisesti.

 

Älykkäästä aktiiviseen – energian internet


Energian internet (Internet of Energy, IoE) on jo täällä. Tuotantoteknologiat (OT) ja IT-teknologiat yhdentyvät muun muassa anturi- ja mittalaiteverkoissa, mikä yhdistettynä hajautettuihin energiajärjestelmiin tukee jo nyt sähkön tuotannon, jakelun ja käytön optimointia. Ratkaisuihin lukeutuvat muun muassa sähkön seuranta, kysyntäpuolen energianhallinta, hajautettu varastointi ja uusiutuvan energian integrointi.

Energiateknologioiden edistysaskeleet petaavat tietä energian ja tiedon liikkumiselle useisiin suuntiin, reaaliaikaiselle kysynnän säädölle, älykkäämmille jakeluyhdistelmille, nykyisten voimaloiden tehokkaammalle tuotannolle ja suorituskykyisemmälle infrastruktuurille. Olemme astumassa läsnä-älyn aikakaudelle, mutta toistaiseksi vain harvat yritykset vahvistavat arvoketjuaan ja asiakaskokemuksiaan neljännen teollisen vallankumouksen teknologioilla, kuten tekoälyllä (AI), koneoppimisella, lohkoketjulla tai lisätyllä ja virtuaalitodellisuudella (AR ja VR). Koneoppimisalgoritmeja ruokitaan reaaliaikaisella datalla, mikä mahdollistaa tuntuvasti aktiivisemman toimintatavan yhä sattumanvaraisemman ja hajautetumman verkkotoiminnan tukemisessa ja hallinnassa.

Utility 4.0 – kohti autonomiaa


Kun kyse on kansallisesti elintärkeän infrastruktuurin hallinnasta sekä kriittisistä turvallisuus-, käytettävyys-, tietoturva- ja luotettavuusvaatimuksista, lähestymistapa on perinteisesti ollut konservatiivinen ja riskiä välttävä. Valveutuneiden tuottajakuluttajien, hajautettujen energiaresurssien ja sähköautojen lisääntyessä jakeluverkkoyhtiöillä on kuitenkin merkittäviä paineita omaksua ketteriä ja skaalattavia tapoja hallita verkkoaan. On kyse sitten verkon resilienssin varmistamisesta, verkon tuottojen suojaamisesta, kuluttaja- ja jakelijasuhteiden kehittämisestä tai sääntelyn noudattamisesta, datan ja prosessien digitalisointi ja liiketoimintamallien uudistaminen ovat verkko-operaattoreille tärkeitä tapoja kohdata hiilettömyystavoitteiden, hajauttamisen, digitalisaation ja datan demokratisoinnin haasteet. Vaikka tuotantoteknologiat (OT) ja tietoteknologiat (IT) yhdentyvät IoT-aikakaudella, useimmat organisaatiot ovat vasta aloittamassa digitointimatkaansa tai ovat sen alkutaipaleella.

Ei vain teknologiamatka


Digitalisaatiossa ja digimuutoksessa ei ole kyse teknologiauudistuksesta teknologian itsensä vuoksi. Niin isojen jakeluverkkoyhtiöiden kuin pienten operaattoreiden on tunnistettava muun muassa nykyisiin OT- ja IT-teknologioihin, henkilöstöön ja asiakasodotuksiin liittyvät realiteetit ja toteutettava muutos siten, että päivittäinen toiminta ei häiriinny. Mikä tärkeintä, muutoksella on oltava selkeä tarkoitus, esimerkiksi pääoma- tai käyttökustannusten pienentäminen tai SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindeksien, asiakasuskollisuuden tai tuoton parantaminen.

Ilman selviä tavoitteita investoinneissa IoT-, AI-, lohkoketju-, VR- tai AR-teknologioihin tai ohjelmistorobotiikkaan ei ole juurikaan järkeä. Muutokseen vaaditaan kuitenkin paljon muutakin kuin vain halu uudistaa teknologiaa ja organisaatiotason tahtoa. Tarvitaan asennemuutoksia, uusia liiketoimintamalleja, työntekijöiden ja asiakkaiden kouluttamista ja avoimien standardien ja yhteentoimivuuden kehittämistä sekä korkeaa kyberturvallisuuden, tietosuojan ja operatiivisen resilienssin tasoa.

Asennemuutos


Kuluttajien, tuottajien ja jakelijoiden rajat hämärtyvät, ja samalla verkko kehittyy alustaksi, joka sallii hajautetun, syrjimättömän pääsyn tietoon ja erilaiseen verkko-omaisuuteen sähköverkon ja kulutuksen rajapinnassa. Jakeluverkkoyhtiöiden on sisäistettävä uusi roolinsa kuluttajien, tuottajakuluttajien, toimittajien, sääntelyviranomaisten ja muiden verkko-osapuolten datakeskuksina. Se vaatii ajattelutavan muutosta kohti kuluttajalähtöisiä strategioita, yhteistyötä kaikilla tasoilla, uusia liiketoimintamalleja ja älykkäiden hallintajärjestelmien luontia. Palvelulähtöiset liiketoimintamallit voivat auttaa jakeluverkkoyhtiöitä tarttumaan runsaisiin mahdollisuuksiin, etenkin sähköverkon ja kotitalouksien, toimitilojen ja teollisuustuotannon rajapinnassa. 

Yhteisen verkon puolesta


OT- ja IT-teknologioiden yhdentyminen, poliittinen tahtotila ja makrotalouden voimat vievät meitä kohti tulevaisuutta, jossa puhdasta luotettavaa energiaa on saatavilla turvallisesti kaikkialla. Tavoitteen saavuttamiseksi jakeluverkkoyhtiöiden on kuitenkin muututtava uudenlaisiksi digitaalisiksi yrityksiksi, jotka hyödyntävät pilvipalveluiden nopeutta ja joustavuutta sekä tekoälyn ja koneoppimisen ennakoivaa älykkyyttä. Kun kumppanina on mittausteknologian ja sähköverkon ja kulutuksen rajapinnan asiantuntija, yhteistyön tuloksena voidaan muuttaa energian, älykkäiden kaupunkien ja älykkään infrastruktuurin tulevaisuutta.

Katso Landis+Gyrin ja Google Cloudin pääpuhe Digitopia 2021 ‑tapahtumassa aiheesta ”Miten pilvipohjaiset infrastruktuurit ja -palvelut mahdollistavat hiilineutraaliuden” ja ota selvää, miten pilvipalvelut ja tekoälyyn perustuva tieto voivat parantaa verkon tuottavuutta ja resilienssiä.

Learn more about Rhebo OT anomaly detection

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit