Landis+Gyr Blogg

  Ifigeneia Stefanidou

  Ifigeneia Stefanidou

  Ifigeneia Stefanidou, Head of Product Management Grid Edge, is a seasoned expert in the energy sector with vast experience in the fields of smart distribution grids, asset management and business development.

  Hur Intelligenta Elnät Kan Skapa Mervärde för Nätbolagen: Tre Användningsfall

  Energisystemet genomgår en strukturell omvandling. Elproduktionen blir alltmer utspridd och koldioxidsnål med en allt större andel förnybar energi där produktionen varierar. Laster blir allt mer flexibla och nätdriften digitaliserad. För att anpassa sig och utvecklas behöver elnätsföretagen nya sätt att upprätthålla och öka störningstålighet, flexibilitet, transparens och säkerhet. Nya lösningar som tillgodoser dessa behov finns redan tillgängliga och nyckeln till att utnyttja dem ligger i smart mätinfrastruktur.

  Läs artikeln  

  Ny video: Advanced Grid Analytics förvandlar data till insikter

  Hur kan nätbolag använda smarta mätsystem på bästa möjliga sätt? Vilka fördelar får de genom analyser av mellan- och lågspänningsnätet? Att använda Advanced Grid Analytics (AGA) från Landis+Gyr innebär många fördelar för dagens elnät med till exempel en alltmer decentraliserad elproduktion.

  Läs artikeln