Landis+Gyr Blogg

  Jan-Fredrik Karlsson

  Jan-Fredrik Karlsson

  Jan-Fredric Karlsson är Landis+Gyr försäljningschef i Sverige. Han är en erfaren fackman inom energibranschen med mer än 20 års erfarenhet inom försäljning och marknadsföring, affärsutveckling och strategi från flera olika branscher och marknader i Norden. Jan-Fredric har en ingenjörsexamen från Kungliga tekniska högskolan och en MBA från Edinburgh Business School.

  Ett smart elnät är en förutsättning för framtidens smarta samhälle

  Hela vårt elsystem genomgår just nu förändringar i en omfattning och takt som inte har setts sedan det började byggas. Vi måste minimera utsläppen av koldioxid för att hejda klimatförändringarna och påskynda övergången till förnybara energiformer. Detta bidrar till en mer komplicerad nätdrift och ökar behovet av smart teknik i nätet.

  Läs artikeln