Kjeld Gade

Kjeld Gade

Kjeld Gade is the Country Manager and Head of Sales in Landis+Gyr Denmark. He has a long experience in Danish Installation & Industri including the Energy Sector.

Landis+Gyr Blogg

Danska Vores Elnet valde Landis+Gyrs framtidssäkra teknologi

Landis+Gyr och Vores Elnet genomför ett omfattande projekt med smarta elmätare i Danmark. Vores Elnet, ett av Danmarks största elnätsbolag, tar ett stort steg mot en IoT-infrastruktur genom att uppdatera sin befintliga AMI-lösning och övergå till hushållsmätare med punkt-till-punktkommunikation.

Läs artikeln