blog-background-1920px

Landis+Gyrs tjänsteportfölj ur produktchefens perspektiv 

2018-apr-05 10:43:05

När jag för flera år sedan började på Landis+Gyr, då mest känt för sina högklassiga smarta mätare och avancerad mjukvara för insamling av mätdata, var ”serviceverksamhet” inte något nyckelord i organisationen. Detta med undantag för de nordiska länderna där smart mätning har erbjudits som tjänst sedan mer än 20 år tillbaka.
ThinkstockPhotos-639206408

Driftsupporttjänster

I takt med att energibolagens affärsmiljö förändrats dramatiskt, har detsamma också skett gällande Landis+Gyrs serviceerbjudande. Idag erbjuder vi ett heltäckande tjänstesortiment inom driftsupport för att ge expertstöd åt energibolag som sköter sin Advanced Metering Infrastructure (AMI) och smarta nätverksamhet själva. I centrum för våra supporttjänster finns supporttjänster, som ger tillgång till vår helpdesk och regelbundna systemuppgraderingar. Dessutom erbjuder vi ytterligare supporttjänster för att underlätta för energibolag att förbättra sina processer eller prestandan för sina system. Vår syn på serviceutveckling är väldigt jordnära: Vi analyserar kontinuerligt kundförfrågningarna vi får, och när ett problem återkommer utvecklar vi en tjänst för att lösa det. Ett gott exempel på vår pragmatiska serviceutveckling är vårt ’system operating service’: Vi kan tillfälligt ta över driften av en kunds AMI-system, exempelvis om de har brist på resurser under semestersäsongen eller vid sjukdom. 

Managed Services

Jag ser sedan en tid tillbaka ett ökat intresse för Managed Services hos energibolagen. Kunder frågar oss med andra ord om vi kan sköta deras IT-plattform och AMI-tillämpningar. Därför har vi utvecklat en Software as a Service (SaaS)-lösning, där energibolaget får tillgång till mjukvara från Landis+Gyr och använder den, medan IT-plattformen och all mjukvara helt sköts och upprätthålls av oss. Utöver standardtjänsten kan vi också förkonfigurera tjänsten och lösningen för att underlätta energibolagets vanligaste åtgärder redan från start – inte så pjåkigt, eller hur?

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics

Idag ser vi också ett ökande intresse för lösningen Metering as a Service (MaaS). Det är en bred term men för oss handlar det bara om att Landis+Gyr tar ansvaret för driften av AMI-lösningen å energibolagets vägnar. Avtalets omfattning kan variera från enstaka användningstillfällen till alla AMI-relaterade processer. Detta frigör energibolagets resurser.

I sin mest heltäckande form kan Managed Services omfatta hela mätarinfrastrukturen och kommunikationen. I branschen talas det redan om leasning av AMI-infrastrukturen med mätare och annan utrustning, liksom hanteringen av tillhörande kommunikation. Jag har sett termer som Infrastructure as a Service (IaaS) och Network as a Service (NaaS) användas i sådana sammanhang. Förkortningarna är många!

Driftsättningstjänster

Vid utrullning av smarta mätar- och AMI-lösningar behöver energibolagen specifika resurser och expertis. En del bolag förfogar själva över rätt resurser, somliga föredrar att hyra in hjälp och andra att lägga ut hela utrullningen på entreprenad. Det finns flera möjliga tillvägagångssätt – så vi har utvecklat vårt tjänsteerbjudande därefter. Våra Deployment Consultancy -tjänster riktar sig till energibolag som föredrar att planera och genomföra AMI-driftsättningen själva. Då blir vår roll att dela med oss av rutiner och processer och bistå med råd med smidig och effektiv planering och ledning av driftsättningsprojektet. Nästa steg är Deployment Project Management -tjänsterna, som riktar sig till energibolag som vill hyra in en erfaren projektchef och ett team för att planera och genomföra driftsättningsprojektet. Slutligen erbjuder Turnkey Deployment-tjänsterna en optimal lösning för energibolag som beslutat att inte bara kontraktera projektledningen utan hela driftsättningsprojektet till Landis+Gyr. Typiska uppgifter i en sådan helhetslösning är logistik, installationer i fält, hantering av kundkontakter, lager etc.

Solution Consulting

Landis+Gyr erbjuder rådgivning genom AMI-projektets hela livscykel, vilket innebär att vår Solution Consulting-tjänst kan bifogas som en del till alla de ovanstående tjänstekategorierna. Vår rådgivning kan dock spänna över en mängd ämnen, från en 30-minuters problemlösningssession om mätarläsning, till ett tvåårigt konsultavtal inom affärsprocessplanering. Därför föredrar jag att hålla Solution Consulting som en separat del av vår tjänsteportfölj.

En titt in i framtiden

Ovan har jag främst fokuserat på tjänster i nära samband med införande och drift av smart mätning, eller Advanced Metering Infrastructure. I takt med att branschen och vårt utbud utvecklas mot att omfatta mer avancerade lösningar som efterfrågestyrning, tillgångshantering och avancerad nätanalys, vill vi också tillhandahålla tjänster inom dessa områden. Serviceverksamhet och energibranschen – vilken fascinerande kombination att arbeta med!

Intresserad? Kontakta oss

 

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR