blog-background.png

Ny video: Advanced Grid Analytics förvandlar data till insikter

Ifigeneia Stefanidou
Ifigeneia Stefanidou - 2018-okt-08 08:29:02

AGA Screenshot-1Hur kan nätbolag använda smarta mätsystem på bästa möjliga sätt? Vilka fördelar får de genom analyser av mellan- och lågspänningsnätet? Att använda Advanced Grid Analytics (AGA) från Landis+Gyr innebär många fördelar för dagens elnät med till exempel en alltmer decentraliserad elproduktion.

Advanced Grid Analytics kombinerar data från sammankopplade smarta enheter i nätinfrastrukturen på ett sätt som skapar ett genuint mervärde för elnätsföretaget. I vår nya produktvideo berättar vi hur elnätsbolag kan optimera sin tillgångshantering och nätdrift med AGA.

  

 

Ökad transparens och tillförlitlighet

Landis+Gyrs AGA-plattform kombinerar information från smarta mätsystem med nätbolagets geografiska informationssystem. Denna integrerade databas kan sedan utnyttjas av ett stort antal applikationer, bland annat för visualisering av spänningar och övervakning av spänningskvaliteten i nätet. Programmoduler som till exempel ”Distributed Energy Resources Optimizer” hjälper till att fastställa den optimala mängden decentraliserad elproduktion som kan inmatas i nätet.

Förenklat kan man säga att AGA förenklar driften, nätplaneringen och utbyggnaden av nätet genom att identifiera problemområden. I slutändan hjälper programmet nätbolagen att använda sina mätdata smartare för att kunna ta bättre beslut om strategiska investeringar.

Ta kontakt