blog-background-1920px

SaaS – så här fungerar det för kunden

2017-sep-28 07:53:55

Centraliserade och skräddarsydda affärsmodeller har blivit ett vanligt sätt för elnätsföretag att hänga med i den allt snabbare tekniska utvecklingen.
Marknaden förändras snabbt och skapar nya infrastrukturbehov inom organisationen, samtidigt som datavolymerna växer, kraven på IT-säkerhet skärps och behovet av universell åtkomst till data och applikationer ökar. Dessutom måste företagen anpassa sig till alltmer komplexa integrerade applikationsmiljöer med kortare implementeringscykler, och det innebär betydande kostnader.
ThinkstockPhotos-664731514.jpg

SaaS – Software as a Service kan vara vilken som helst mjukvara som erbjuds online av en utomstående partner, vanligtvis för en månatlig serviceavgift snarare än en engångssumma. Typiska exempel på SaaS är mätinsamling, tradingprogram, kundhanterings- och faktureringssystem eller vanliga kontorsprogram. Förr köpte företag vanligen permanenta licenser för denna typ av program, vilka kördes på egna servrar. Dessutom är det vanligt att man måste betala uppemot 20 procent av licenskostnaden om året för underhåll och support. SaaS erbjuder i stället möjligheten att betala en års- eller månadsavgift som inkluderar optimal IT-miljö, mjukvarulicens, underhåll och support.

Följ oss på LinkedIn:   Landis+Gyr in the Nordics

SaaS ger möjlighet att dela upp utgifterna över en längre tid, eftersom att man inte längre behöver investera i servrar, hård- och mjukvara, licenser, databaser, samt i personal med kunskap om programmet. Förutom ett jämnare kassaflöde ger SaaS även lägre kostnader på lång sikt genom skalfördelar som uppnås genom att serviceleverantören har många kunder. Dessutom erbjuder SaaS betydligt högre prestanda och mervärde, då mjukvaran administreras av en specialiserad leverantör med gedigen expertis. 

 Tjänster som kan inkluderas i SaaS:

  • Anpassad IT-miljö
  • BackUp
  • Mjukvarulicenser för program, inklusive tredjepartsapplikationer
  • Infrastrukturtjänster
  • Systemunderhåll och uppdateringar
  • Övervakning och administration
  • Säkerhet (både fysisk och IT-säkerhet)
  • Programuppdateringar

Typiska supporttjänster inom SaaS

Andra tjänster som kan ingå i SaaS är ett supportteam för kunden som bistår med programhantering och kundspecifik teknisk support för systemövervakning. Den tekniska supporten omfattar datagränssnitten för att garantera leverans av data, analys av störningar och avvikelser i processerna, insamling och leverans av data, samt mätning av systemets prestanda och servicenivåavtal (SLA).

Om SaaS omfattar företagets kärnprocesser kanske man vill utöka till ”Managed Service” som inkluderar systemets drift, planering och tidsscheman för underhåll, identifiering av aktiviteter ute i fält, samt kommunikation och samordning med fältteamet. Managed Service kan även inkludera spårning av händelser och larm samt system- och OTA-uppdateringar (over-the-air) för nätet och mätarna. Ofta ingår även regelbundna produktuppdateringar, programkonfigurationer utifrån kundens behov eller on-sitehantering av avvikelser. 

Många fördelar 

Förutom kostnads- och kassflödesfördelarna ger SaaS elnätsföretag frihet att fokusera på optimering av sina egna processer, medan serviceleverantören hanterar dagligt systemunderhåll och minimerar risker i samband med uppdateringar och införande av ny teknik. Nätföretag som själva äger mjukvaran måste ha ytterligare programkomponenter, till exempel operativsystem, databaser, antivirus och säkerhetskopiering. Allt detta innebär att många aktörer är inblandade. SaaS erbjuder en tydlig ansvarsfördelning och garanterar att företagets mjukvara förblir uppdaterad och åtgärdas snabbare än vad som vanligen är möjligt utan extern support. SaaS-leverantörer kompletterar effektivt kundernas egna kunskaper med sin erfarenhet och programexpertis så att kunden får största möjliga mervärde av mjukvaran i alla lägen. Förändringar blir dessutom enklare att genomföra eftersom ingen i kundens organisation behöver lära sig nya program.

Identifiera en bra SaaS-leverantör

För elnätsföretag som vill dra nytta av SaaS gäller det att hitta en leverantör som kan erbjuda en lösning som matchar behoven. I stället för att fokusera på mjukvaran ska man tänka på vilka resultat man vill uppnå.

Intresserad? Kontakta oss

Det viktigaste är att leverantörens tjänster motsvarar kundens behov, men även säkerhetsaspekter och dataåterställning samt leverantörens expertis inom mjukvaruunderhåll är värda att beakta. IT-säkerhet och sekretess är särskilt viktiga frågor och därför ska leverantören uppfylla säkerhetskraven enligt ISO 27000. Skalfördelar gör det möjligt för SaaS-leverantörer att investera i avancerade säkerhetssystem som vanligen är för dyra för små och medelstora företag. Dessutom genomgår de flesta SaaS-leverantörer strikta säkerhetsrevisioner för att verifiera säkerhetsnivån på sina datacenter.

En annan viktig komponent i SaaS-lösningen är ”Disaster Recovery”. Vilka försiktighetsåtgärder som vidtas beror på kundens individuella behov, och det finns flera nivåer att välja mellan. Man kan till exempel välja att ha två parallella servrar så att den andra kan ta över direkt om en kraschar. Ett annat alternativ är att bara säkerhetskopiera och sedan återställa kapaciteten igen så fort det är möjligt.

En god nyhet för alla kunder är att allt som behövs för SaaS är en säker kommunikationskanal mellan leverantörens datacenter och kundens egna IT-miljön. Detta kombinerat med de övriga fördelarna är orsaken till SaaS har blivit ett allt populärare sätt att köpa mjukvara, särskilt sådan som kräver specialistkunskap och support för att fungera effektivt. I övriga fall kommer SaaS tack vare enkelheten och inte minst kassaflödesfördelarna att i framtiden bli det vanligaste sättet för företag att köpa mjukvara.

Ta kontakt

SORTERAT EFTER ÄMNE

Alla inlägg

SENASTE ARTIKLAR

POPULÄRA ARTIKLAR